Indkaldelse til Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes:
Mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00 – 21.30 på Bordings Friskole, Øster Søgade 88, 2100 København Ø
(Bemærk at generalforsamlingen starter kl. 19.00)

Bestyrelsen har inviteret Søren Kastorp fra Teknik- og Miljøforvaltningen til at fortælle om kommunens planer for vores lokalområde. Søren Kastorp vil også kunne bringe nye tanker og ideer med tilbage til forvaltningen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag den 26. februar 2018.

Forslag til dagsorden samt regnskab for 2017 og budgetforslag for 2018 er vedhæftet denne indkaldelse og referatet fra sidste års generalforsamling kan findes her. 

Husk at notere aftenen i kalenderen med det samme – og på gensyn den 19. marts!
Bemærk venligst, at der kun udleveres 1 sæt stemmesedler pr. hus – uanset antal ejere, eventuel opdeling i ejerlejligheder eller lignende.

København den 13. februar 2018

//Jens-Jacob Paludan, formand

Kommentarer er lukket