Har du input til generalforsamlingen?

Husejerforeningen afholder den ordinære generalforsamling, mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00 – 21.30 på Bording friskole.

Hvis du har input til bestyrelsens forslag til dagsorden eller forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,  skal det være formanden i hænde senest mandag den 26. februar 2018. Forslag til dagsorden findes nedenfor.

Generalforsamlingen er et glimrende sted at blive klogere på sit nærområde. Bestyrelsen har desuden inviteret Søren Kastorp fra Teknik- og Miljøforvaltningen til at fortælle om kommunens planer for vores lokalområde. Søren Kastorp vil også kunne bringe nye tanker og ideer med tilbage til forvaltningen.

Bestyrelsens forslag til dagsorden for Husejerforeningens ordinære generalforsamling mandag den 19. marts 2018 kl. 19.00 – 21.30

1.Velkomst

2. Valg af dirigent, godkendelse af generalforsamlingens lovlighed og af dagsordenen samt
valg af stemmetællere

3. Søren Kastorp fra kommunens Teknik- og Miljøforvaltning fortæller om kommunens planer for vores lokalområde

4. Formandens beretning

5. Kassereren forelægger regnskabet for 2017 (regnskabet er vedhæftet indkaldelsen)

6. Bestyrelsens forslag om anskaffelse af hjertestarter
Bestyrelsen foreslår, at der anskaffes en hjertestarter, der placeres på et sted, der er tilgængeligt døgnet rundt. Der tegnes et vedligeholdelsesabonnement. Anskaffelsesprisen anslås til ca. 20.000 kr. inklusive et skab til udendørs montering af hjertestarteren.

7. Bestyrelsens forslag om forhøjelse af gadevedligeholdelsesbidraget fra 2019
Bestyrelsen forslår, at bidraget til gadevedligeholdelse fra år 2019 forhøjes med 250 kr.
Det samlede kontingent for huse med pligt til gadevedligeholdelse vil herefter være på i alt 1000 kr. pr. år. Der er nu godt 25 år efter gaderenoveringen et øget behov for vedligeholdelsesarbejder på vore private gader. Der er ligeledes et behov for at styrke økonomien med henblik på kommende skybrudsforanstaltninger.

8. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af en gruppe, der skal arbejde med trafik- og andre planer for området omkring Kartoffelrækkerne
Såfremt Søren Kastorps beretning om de kommunale planer for vores område giver anledning til opfølgning og nærmere udredning, foreslår bestyrelsen, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af interesserede beboere, der løbende melder tilbage til bestyrelsen.

9. Indkomne forslag fra medlemmerne
Forslag skal være formanden i hænde senest mandag den 26. februar 2018

10. Formanden fremlægger bestyrelsens forslag til kontingent og budget for 2018
a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2018
b. Bestyrelsens forslag til budget for 2018 (budgetforslaget er vedhæftet indkaldelsen)

11. Diverse valg:
Næstformand for 2 år: Jesper Linell, Wiedeweltsgade 25, genopstiller
Kasserer for 2 år: Peter Anderson, Skovgaardsgade 28, genopstiller
Suppleant for 1 år: Anne Christine Dahl-Hansen, W. M. Gade 12, genopstiller
Revisor for 2 år: Ole Gade Lorentzen, Skovgaardsgade 22, genopstiller
Revisorsuppleant for 2 år: Lars Josephsen, Abildgaardsgade 23, genopstiller
Voldgiftsmand for 2 år: Sigmund Lubanski, Jens Juels Gade 30, genopstiller

12. Eventuelt

13. Formanden afslutter generalforsamlingen

Kategorien ”Lokale nyheder” vil løbende skrive om begivenheder fra hele vores lokalområde i Østervold kvarter. Har du en god historie, er du mere end velkommen til at tippe os på kontakt@kartoffelraekkerne.dk

Kommentarer er lukket