Indkaldelse til Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2020

Hermed indkaldes til Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes:
Mandag den 3. februar 2020 kl. 19.00 – 21.30 i Esajaskirkens kryptlokale, Mølmøgade 14, 2100 København Ø. (Bemærk at generalforsamlingen starter kl. 19.00)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag den 13. januar 2020

Forslag til dagsorden samt regnskab for 2019 og budgetforslag for 2020 er vedhæftet denne indkaldelse og referatet fra sidste års generalforsamling kan findes her.

Husk at notere aftenen i kalenderen med det samme – og på gensyn den 3. februar!

Bemærk venligst, at der kun udleveres 1 sæt stemmesedler pr. hus – uanset antal ejere, eventuel opdeling i ejerlejligheder eller lignende.

København den 20. februar 2019

//Anne Christine Dahl-Hansen, formand

Kommentarer er lukket