Indkaldelse til Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2021

Hermed indkaldes til Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2021

Generalforsamlingen afholdes:
Mandag den 23. august kl. 19.00 – 21.30 i Esajaskirkens kryptlokale, Mølmøgade 14, 2100 København Ø. (Bemærk at generalforsamlingen starter kl. 19.00)

Forslag til dagsorden samt en række bilag er vedhæftet denne indkaldelse. (Link)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag den 2. august 2021. 

Referatet fra sidste års generalforsamling kan findes her og følgebrev til referat fra generalforsamlingen kan findes her.

Husk at notere aftenen i kalenderen med det samme – og på gensyn den 23. august!

Bemærk venligst, at der kun udleveres 1 sæt stemmesedler pr. hus – uanset antal ejere, eventuel opdeling i ejerlejligheder eller lignende.

København den 14. juli 2021

//Anne Christine Dahl-Hansen, formand

Kommentarer er lukket