Kom ikke haveaffald i bio-beholderne

Kommunens affaldsafdeling har bedt os oplyse alle om, at madaffaldsbeholderne ikke må bruges til haveaffald. Ved tømning af madaffald fredag 24/6-22 meldte skraldemanden om adskillige adresser, hvor der var haveaffald i madaffaldsbeholderne. Nogle var endda så proppede med haveaffald at han ikke kunne tømme beholderne helt.

Brug kun bio-beholderen til madaffald pakket i de udleverede grønne bioposer.

Haveaffald skal afleveres som haveaffald enten i ordningen for haveaffald eller direkte til genbrugsstationen.

Om madaffald: https://www.kk.dk/borger/affald-og-miljoe/affald/affaldssortering/madaffald-bioaffald

Om haveaffald: https://www.kk.dk/borger/affald-og-miljoe/affald/affaldssortering/haveaffald

Med venlig sommerhilsen,

Kartoffelrækkernes Fællesudvalg

Kommentarer er lukket