Opladning af elbiler

Hej i gaden!
Flere i gaden har udtrykt bekymring over opladning af elbiler fra husene efter at de var til generalforsamling i husejerforeningen i marts eller efter at de har læst referatet fra samme. Det er et reelt problem at vores elforsyning – desværre – ikke er dimensioneret til opladning af elbiler, og det kan blive vældig dyrt for husejerne når og hvis forsyningen overbelastes. Jeg tillader mig at citere fra generalforsamlingsreferatet:

“Vi har i dag en fælles el-forsyning med 63 A for en halv gadestrækning. Hovedsikringerne sidder i bokse ved gavlene af gaderne – i begge gadeender – og de betjener ca. den halve gade på den ene side. Det betyder, at hvert hus gennemsnitligt har en forsyning på under 3.5 KW, som er utilstrækkeligt til ladning af elbiler.

Derfor opfordrer vi husejerne til ikke at lade elbiler fra egne ladestandere ved husene. Når det en dag går galt med strømforsyningen, vil det kræve en helt ny installation nedgravet i forhaverne. En ny installation skal betales af husejerne i den pågældende halve gadestrækning.

Med venlig hilsen, Jesper Linell, Wie. 25 og gadens repræsentant i husejerforeningens bestyrelse

Kommentarer er lukket