Møde i gadeudvalget 3. oktober. Referat

Til stede: Jesper Linell (25), Signe Maria Christensen (5), Lars Holm Hansen (17), Mikala Satiya Rørbech (35), Malene Holst (38), Bryan Nicholls (49).

Fraværende: Flemming von Holck (32), Christian Dippmann (41).

Valg af gadeformand
Gadeudvalget tog fat på arbejdet ved i første omgang at vælge formand – det blev Malene Holst (38) – tillykke med valget! Alle i gadeudvalget vil deltage aktivt og dele arbejdet mellem sig.

Valg af repræsentant til Husejerforeningen HØF
Hver gade skal sende en repræsentant til HØFs bestyrelse. Bryan Nicholls (49) blev valgt som repræsentant for Wiedeweltsgade. Tak for det Bryan!

Legehuset
Legehuset var blevet temmelig forfaldent. Christian (41) har nu sørget for reparationer (tak). Huset trænger nu til at blive shinet op, men efteråret er det forkerte tidspunkt – udvalget vil se på det til foråret.

Husets placering blev drøftet. Rigtig svært at flytte den, usikker om huset kan klare det, og uklart hvorhen det skulle kunne flyttes. Vente.

Fodboldmål og fodboldspil
Er målene til ulempe for trafikken? Gadeudvalget har aftalt med Jesper, at han klæber reflekser på dem, så de bliver mere synlige, ikke mindst for cykler i tusmørke. Men målene flyder ofte rundt på gaden. De skal naturligvis flyttes ind til siderne om aftenen. Gadeudvalget opfordrer forældrene til fodboldspillerne at rykke målene ind om aftenen, når de rydder gaden op efter en god legedag – hvis ungerne ikke selv kan fine ud af det 😊

Fodboldspil
Spil om aftenen kan være til gene for beboerne, når det sker foran de samme huse. Gadeudvalget erkender udfordringen, men heller ikke her kan gadeudvalget lave egentlige regler, for de vil ikke kunne gennemtvinges. Derfor også her en opfordring til forældrene – og børnene! – om at slutte spil ved 21-tiden, så freden kan sænke sig over rækken.

Dødt vejtræ
Et af vejtræerne er (meget) døende og farlig for folk og fæ. Søren (18) har indhentet tilbud på udskiftning af dette træ og et snarligt døende nabotræ inklusiv ny jord. Pris: 13.120 kr. ekskl. moms for de to træer. Gadeudvalget siger tak og godkender planen, der finansieres af gadekassen (som pt har en beholdning på ca. 50.000 kr.)

Plantebedene
Kan gaden gøres kønnere? Der findes 10 vejtræer på gaden med hver sit lille bed. I nogle af bedene har beboere plantet forskellige planter, og det er rigtig godt, i andre ser det slemt ud. Der er brug for at gøre gaden kønnere!

Gadeudvalget tænker sig, at de forskellige bede og træer adopteres af interesserede, som så sørger for forskønnelse. Her følger en foreløbig oversigt af situationen lige nu begyndende i Øster Farimagsgade enden. Vi opfordrer alle interesserede til at bakke op om ideen.

  • De to første træer og bede ved Farimagsgaden er allerede nu under pasning. Jesper kontakter med henblik på adoptionen.
  • De to træer ved begyndelsen af midterstykket udskiftes. Adoption venter.
  • Bedet og træet ved legehuset lades i fred
  • Bedet ud for 28 med kejserbusk fungerer fint
  • Bedet og træet ud for 34 (gul rose): Jesper aftaler adoption.
  • Bedet ud for 33 adopteres af Malene
  • De to træer ved Søgaden adopteres af Bryan.

Ny bænk
Er der behov for en ny bænk på midterstykket? Gadeudvalget vendte emnet og så både fordele og ulemper, nok mest det sidste. Og så er der allerede gode bænke. Vi vil derfor ved lejlighed undersøge om der er udbredt ønske om en fast bænk på midterstykket.

Ny bump
Er der behov for en mere effektiv bump på gaden? Spørgsmålet var oppe på gademødet i sommers. Der er stadig biler, der kører alt for hurtigt. Gadeudvalget vil grave lidt i sagen, undersøge omkostninger og vende tilbage.

El-opladning af biler
Går det an at el-oplade biler fra den fælles strømforsyning med egen oplader? NEJ!

Husejerforeningen HØF arbejder intenst med sagen og indskærper indtrængende til ikke at indrette egen el-oplader og til ikke at bruge eksisterende anlæg. Vi vender tilbage så snart der er nyt.

Fyrværkeri
Husejerforeningen HØF har spurgt alle gaderne om holdningen til at afholde fælles fyrværkeri nytårsaften. Vi skal altså melde tilbage.

Gadeudvalget er enig om ikke at bakke op om fælles fyrværkeri ud fra miljømæssige, ressourcemæssige og etiske vinkler. Der ville også være tale om en professionalisering af familielivet, som vi ikke ønsker at støtte.

Fællesaktiviteter på gaden i efteråret
Vi holder lystændingsfest på gaden lørdag den 2. december kl. 17.

Kommende møder i gadeudvalget
Næste møder:

  • 17. januar 2024 kl. 19.30 hos Malene (38).
  • 13. marts kl. 19.30.

Alle beboere er meget velkomne til at deltage.

Kommentarer er lukket