Møde i gadeudvalget 5. januar 2022

Deltagere

Malene (nr. 38), Flemming (nr. 32), Jesper (nr. 25), Signe (nr. 5), Ingeborg (nr. 59)

Valg af referent
Signe er valgt som referent.

Økonomi
Flemming gør status på gadens beholdning, som pt. er på ca. 52.000 kr.

Projekt ”Det høje”
Det er besluttet, at gadeudvalget ikke står for renovering af det høje. Der nedsættes i stedet en arbejdsgruppe, som står for at udarbejde projektforslag på op til 30-40.000 kr. Projektforslaget skal præsenteres og vedtages på et gademøde, inden en evt. renovering må igangsættes.

For at igangsætte projektet skal der således nedsættes en arbejdsgruppe. Alle interesserede i at deltage i gruppen skal skrive på gadens Facebookside inden onsdag den 12. januar. Derefter vil der blive sat en mødedato i kalenderen, så arbejdet kan gå i gang.

Gadens sandkasse
Sandkassen skal udskiftes. Signe og Malene står for at indhente tilbud på ny sandkasse. Tilbuddet præsenteres for gadeudvalget og godkendes inden køb.

Salg i gaden
Et hus i gaden er blevet solgt pr. 1. april 2022. For at vedligeholde en god tradition, kontakter formanden straks de nye ejere med velkomstmail og med bog (om kartoffelrækkerne) og vin, når de nye husejere er flyttet ind.

Meddelelse
Husejerforeningen har udarbejdet nye råd til kælderudgravning, som snarest kommer på husejerforeningens hjemmeside. Såfremt I overvejer kælderudgravning, bør I orientere jer heri.

Dato for næste gadeudvalgsmøde
Næste gadeudvalgsmøde er torsdag den 2. juni 2022 kl. 20. hos Malene.

Evt.

Kommentarer er lukket