Nyhedsbrev: Maj 2017

Årsmøde
tirsdag den 14. marts kl. 19.30 hos Jens i nr. 34.

1. Burde vi have lys i december i de fire træer, der omkranser legearealet?
2. Burde bestyrelsen opfordres til en henvendelse til kommunen og at få fejet sne på alle legearealerne?
3. Er der nyt fra Træudvalget, der skulle komme med forskellige muligheder, vi kunne tage stilling til, for at beskære træerne i gaden? (Gitte 34, Stig 20 og Arne 38).
4. Er der ønsker til suppleringer af gadens materialeliste
5. Året der gik, ved Ole
6. Regnskabet der gik, ved Jens (bilag på mødet)
7. Vedtagelse af årsplan
8. Kommentarer til foreningens generalforsamling om en uge, tirsdag den 21. marts. (dagsorden er uddelt).
9. Valg af gadeformand
10. Valg af repræsentant i bestyrelsen
11. Valg af kasserer
12. Valg af resten af gadeudvalget (Tine 26, Erik 16) – der er altid plads til en til!
13. evt.

Der vil blive serveret rødvin og snacks på gadens regning.

Haveaffald: sidste torsdag:
30.3. – 27.4. – 25.5. – 29.6. – 27.7. – 31.8.

Storskrald:
15.3. – 14.6.

Containere:
Hård plast og aviser i vores gade, metal i W. Marstandsgade

Men venlig hilsen Ole (22) og gadeudvalget

Kommentarer er lukket