Nyhedsbrev: Maj 2019

Til alle beboere i Skovgaardsgade

Sandkassen
En lille hilsen til børnefamilierne: Inden jeg kørte sandet på genbrugsen, ville jeg bruge lidt af det i forbindelse med at lægge nogle manglende fliser i gården. Det holdt jeg hurtigt op med, for når man sådan ligger på knæ, så fornemmer man lugten fra sandet. Nej ikke lugten – sandet STANK af kattepis og lort!

Rotter
Tines SNUSKE fortæller, at der er set rotter i legehuset. Den løber rundt og bjæffer på en bestemt måde, når der er rotter i nærheden. Vi skal alle passe på at der ikke ligger madrester i legehusområdet, det er guf for rotterne. Der er også set rotter i husene nr. 8 og 10. Rottefængeren har været der. 

Gademøde i Skovgaardsgade den 28. april 2019

Efter forårsrengøringen med efterfølgende pizzafortæring blev der afholdt et kort gademøde.

Der blev truffet følgende beslutninger:

Teltet:
– de fire kasser og stængerne vil snarest blive opbevaret hos Bymann Cykler og kan kun hentes/bringes i forretningens åbningstid. De, der udover gadeudvalget, skal bruge teltet til fester, skal selv kontakte Bymann og aftale med dem, hvornår det er bedst at hente teltet (fx dagen før – det sammen med tilbageleveringen). Vi plejer at binde stængerne sammen med gaffatape, men nu indkøbes der mere solide spændebånd. (Bo (1D) er ankermand).

Legehuset skal males.
Sandkassen fjernes og en ny harmonika-model eller anden mindre sandkassemodel købes. (Signe og Rasmus (1B) er ankerpersoner vedrørende legehus og sandkasse).

Gadekassen:
Peter (28) har fået overdraget gadekassens penge fra Jens Holm. Der er overdraget kr. 5.731,21, men kr. 1689 var dog allerede brugt, idet der blev indleveret en lidt forsinket fastelavnsregning fra 2017. Man godkendte, at gadens midler står på en delkonto under Peters private konto i Danske Bank. 

Andet:
Kirsten (28) fortalte, at hendes nye bil efter to dage var blevet bemalet med tegnekridt. Alle opfordres til at se efter hinandens ting.
Et tidligere forslag om en bogkasse blev ændret til en opfordring til, at man ved årets arrangementer (sommerfest, St. Hans mv.) lavede et bogbyttebord.
Ref. Peter (28)

Venlig hilsen Gadeudvalget v/Ole

P.S. Der er pt. tilmeldt 12 huse, der gerne vil have dette gadebrev pr. mail! Igangsættes efter sommerferien.   

Kommentarer er lukket