Nyhedsbrev: Marts 2015

Storskrald: 4. marts og 24. juni.
Haveaffald: 26.3. – 30.4. – 28.5. – 25.6. – 30.7.

Indkaldelse til GADEMØDE:
Mandag den 23. februar kl. 19.30 hos Jens i nr. 34. (ikke den 26.3.)

Dagsorden: (Traditionen tro bydes der på et glas vin og lidt snacks)
1. Spørgsmål der ønskes drøftet i forbindelse med generalforsamlingen i Husejerforeningen.
2. Året der gik i vores gade og andre forhold af interesse, nye ideer.
3. Regnskabet fremlægger Jens til godkendelse.
4. Budget – herunder ideer til aktiviteter/indkøb af fælles materialer/værktøj?
5. Årsplan vedtages.
6. Valg af formand og gadeudvalg.
7. Antenneforhold
8. Evt.

Generalforsamling i Husejerforeningen er ugen efter mandag den 2. marts kl. 19.30 – Dagsordenen er uddelt i vore postkasser.

Vedr. Antenneforhold: Bestyrelsen er ved at indhente konkrete kontraktforslag fra de to udbydere. Herefter vil der være et orienterende møde for antenneformænd og gaderepræsentanter. Derefter vil alle medlemmer af antenneforeningerne blive indkaldt til møde. Vores lige numre hører til Høyensgade, de ulige til Marstrandsgade.

De venligste hilsener Gadeudvalget
Tina (26), Per (23), Erik (16), Jens (34) og Ole (22)

Kommentarer er lukket