Gademøde 21. juni 2020

Referat: Formand: Joan Juul AB28
Ordstyrer: Rebekka Plomgaard AB17
Referent: Frederik Juul AB28

Gadekassen

Såfremt man har brug for at bruge penge på noget, skal man spørge gadens kasserer Rebekka Plomgaard AB om penge. Såfremt det er større ting, kan det tages op på gademøder. Rebekka gjorde opmærksom på, at det ikke er fordi hun vil bestemme, men mere så vi kan holde styr på at der er penge i kassen. Lige nu er kassebeholdningen 5.000 og der indgår snart 10.000.

Regninger og udlæg afleveres til Rebekka.

Jørgen fik bekræftet at alle hyggelige sammenkomster på midterstykket, intet har med gadekassen at gøre.

Afrapportering fra HØF

Vejledning

Vejledning vedtaget med stort flertal. Ligger på Kartoffelrækkernes hjemmeside.

Hjørnehuse, hegnssager kælderudgravning debatteres meget. Der arbejdes på at det kommer med i lokalplanen, hvilket blev vedtaget på Generalforsamlingen.

Voldmestergade, Hallinsgade, JA Schwartzgade er ikke med i HØF (det var kun 3)

Der arbejdes med affaldscontainerne og en løsning på om de kan indhegnes funktionelt og pænt.

Fra vores gade

Containere

Udvis selvjustits ved containere. Sørg for at pap gøres så fladt som muligt – skær det evt. Op.

Vi har svært ved at styre folk fra andre gader, men lad os sørge for at der er pænt og ryddet. Er en papcontainer fyldt, må man tage sit pap med tilbage.

Sommerfest

Den er i fare grundet forsamlingspligt, så vi må bare følge udviklingen. Gør vi noget, bliver det ikke buffet.

Martin Ginsborg og Sacha Sølbeck er festudvalget – men det er ikke det samme som at de skal lave det hele J

Fællesborde

Joan udtrykte ønske om, at bordene ikke permanent står ud for AB28. Brugerne bedes tænke over at rotere dem lidt på midterstykket. (Man kunne tænke over det samme med grillen…)

Oprydning

Hold øje med fællesarealet, sandkassen skal lukkes efter brug (lær børnene det), legetøj ryddes op, og i det hele taget bare generel oprydning på midterstykket og ved bordene. Rengør grill efter brug.

Sæt cykler ind i forhaven.

Parkering:

Der henstilles igen til at parkering ikke sker på midterstykket. Det er blevet meget bedre.

Der blev spurgt til parkering i forhaver, men det er kun oppe hos Jan Bilgrav det er muligt.

Rotter

Sørg for at rydde op. Ingen madvarer eller skrald udenfor. Rotter kan overleve 14 dage på et fyrfadslys….

Ser du en rotte er det vigtigt at du med det samme kontakter kommunen:

https://www.kk.dk/rotter

Valg

Kasserer og formand er til valg til efteråret. Formand Joan henstiller til, at en ny person tager stafetten næste gang.

FJ/AB28

Kommentarer er lukket