Gademøde: Søndag den 18. juni 2017

Formanden beretning

Der er sket forskellige forbedringer på vejen. Blandt andet har vi fået vej bump og der er sat skilte med max 20 kilometer op, og der er skiftet sand i sandkassen.

Der har været utrolig mangel på P –pladser p.g.a ombygninger. Men de kommer tilbage, når der ikke bygges så meget – og der opfordres til at vi ikke bruger pladsen på ”ulovlige” cykelstativer.

Formanden opfordre til at vejen begynder at tage de regler, der findes omkring ombygninger alvorlig – da der hersker en stemning af uretfærdighed fordi nogen søger hvor andre er helt ligeglade.

Udlejningen af nr. 45 er stadig til gene for rigtig mange beboere og det nye gadeudvalg opfordres til at tage sagen op igen.

Kommunen sætter snart en rød affaldsbeholder til farligt affald, men der er stadig tvivl om hvor og hvornår de tømmes – men det kommer der afklaring på senere.

Vedrørende parkering har kommunen stadig ikke taget stilling til om der skal sløjfes parkeringspladser i skyggesiden.

Økonomi

Kasseren Flemming fortalte at vi for nærværende har 30.000 kr. I vejforeningen.

Nyt vejudvalg

Alle – undtagen kasseren Flemming – udtræder af vejudvalget og der blev på mødet valgt et nyt vej udvalg.

Det nye vejudvalg er : Mette (nr. 10) Søren (nr. 18) Ingeborg ( nr. 59) Jesper (nr. 25) Ida (Nr. 27) Sofie (nr. 23) Flemming (nr. 34) Christian (nr. 41)

Det blev udover dette blev det besluttet, at det nye gadeudvalg selv vælger deres formand.

Evt.

Mette (nr. 10) var interesseret i høre til muligheden for at vi e.v.t kunne effektiviserer rottebekæmpelsen ved at lave nogen fælles løsninger i begge ender af vejen. Det hører under HØF og vil blive taget videre i det nye gadeudvalg.
Legehuset skal flyttes. Det bliver op til det nye vejudvalg, at finde på en fair løsning med accept af de parter, der skal have det stående foran deres hus.
Der blev endvidere foreslået at ” Det høje” bliver delt op i et småbørn-område med legehus og sandkasse og et store børns område med fodbold mål og ”ost”.

Gadefest

Gadefesten holdes i år lørdag d.19 august.

Mette ( nr. 10) vil hører om vi e.v.t kunne sætte beløbet op, så det var mulig at holde et lidt større arrangement – Der blev også foreslået en form for brugerbetaling – og det blev vedtaget at det er festudvalget, der beslutter hvad der skal ske.

Josh og Stefani har lavet et gadeband som man er velkommen til at joine – og så måske vil optræde til gadefesten.

Festudvalget består af: Christian (nr. 41) Mette ( nr. 10) Pernille (nr. 50) Ingeborg ( nr. 59) Jesper ( nr. 25) Ann ( nr. 17) og til børnene aktiviteter Karen ( nr. 58) og Louise (nr. 41)

Til sidst lød der en varm tak til det afgåede gadeudvalg for deres fine arbejde.

Ref.: Ida (nr. 27)

Kommentarer er lukket