Gadens fælles udstyr

Gadestige
Gadestigen ligger ud for nr. 24, og koden er 3522

Kloakrenser
Kloakrenser til rensning af regnvandsbrønde fra tagnedløb er i nr. 25.

Brolæggerstang
Brolæggerstang er i nr. 25.

El-hækkeklippper
Kan lånes i nr. 25

Vand i kælderen?
Nr. 25 har to effektive lænsepumper man kan låne

Kontaktpersoner

GADEFORMAND:
Signe Maria Christensen (5)
KASSERER:
WEBREDAKTØR OG GADENS REPRÆSENTANT I HUSEJERFORENINGENS BESTYRELSE:
Jesper Linell (25)
Ingeborg Westenholz (59)
Malene Holst (38)
Christian Dippmann (41)