Gadens fælles udstyr

Gadestige
Gadestigen ligger ud for nr. 24, og koden er 3522

Kloakrenser
Kloakrenser til rensning af regnvandsbrønde fra tagnedløb er i nr. 25.

Brolæggerstang
Brolæggerstang er i nr. 25.

El-hækkeklippper
Kan lånes i nr. 25

Vand i kælderen?
Nr. 25 har to effektive lænsepumper man kan låne