Gadens fælles udstyr

Gadestige
Gadestigen ligger ud for nr. 24, og koden kan man få i nr. 24 og nr. 25.

Kloakrenser
Kloakrenser til rensning af regnvandsbrønde fra tagnedløb er i nr. 25.

Brolæggerstang
Brolæggerstang er i nr. 25.

Vand i kælderen?
Nr. 25 har to effektive lænsepumper man kan låne.

Kontaktpersoner

GADEFORMAND:
KASSERER:
WEBREDAKTØR OG GADENS REPRÆSENTANT I HUSEJERFORENINGENS BESTYRELSE: