Gadens fælles udstyr

På denne side finder du lidt om de forskellige ordninger vi har i vores gade.

Flag
Flaget har fast station i den grønne kasse på midterstykket. Brug det gerne til fødselsdage samt mærkedage og bring det tilbage på plads igen efter brug.

Stige
Gadens stige hænger i gården hos Hanne Mulvad (2A). Ring på eller læg besked hos Hanne hvis du låner stigen. Husk at samle og ophænge stigen korrekt, når den leveres tilbage (den brede del skal vende indad, og de beslag der låser stigens ene del mod den anden, skal vende nedad). Stigen er stor og tung og skal normalt håndteres af to personer.

Kloak
Gunvor og Asbjørn (13) har tidligere påtaget sig at gå rundt til alle på store fejedag og tømme afløb. Renseskovlen kan lånes efter behov.

Telte
Gadens telte ligger i bænken ud for nr. 19. Der er mulighed for at overdække en del af midterstykket, samt opsætte 4 mindre delvist havarerede pavilloner. Alt kan lånes til privat brug.

Værktøjslaug
Wilhelm Martstrands Gade har dannet et værktøjslaug, der bl.a. råder over en el-motorsav, en bajonetsav, en rundsav, en polérmaskine, en båndpudser og en højtryksrenser. Kan lejes af ikke-medinvestorer. Nærmere oplysninger fås hos Sten (25).

El kædesav
Ejere: Ebbe, Poul, Sten
Ansvarlig: Ebbe (19)

Rundsav
Ejere: Ebbe, Sten
Ansvarlig: Ebbe (19)

Bajonetsav
Ejere: Ebbe , Poul, Sten
Ansvarlig: Sten (25)

Båndpudser
Ejere: Ebbe, Poul, Sten, Thomas
Ansvarlig: Ebbe (19)

Poleremaskine
Ejere: Ebbe, Poul, Sten
Ansvarlig: Ebbe (19)

Højtryksrenser
Ejere: Ebbe, Poul, Sten, Maria, Ole
Ansvarlig: Maria (25)

Stiksav
Ejere: Sten
Ansvarlig: Sten (25)

Rystepudser
Ejere: Sten
Ansvarlig: Sten (25)

Varmepistol
Ejere: Sten
Ansvarlig: Sten (25)

Affaldscontainere
Vi har 3 containere, én til plast, én til papir og én til karton.
Container til metalaffald findes i Abildgaardsgade. Glascontainer i Stockholmsgade (ved Sølvtorvet).

Gadeborde
Gaden har tre borde med tilhørende faste bænke til fælles afbenyttelse. De står på det private midterstykke. Bordene udlånes til privat brug efter aftale med gadeformanden.

Sandkasse
Gaden har en sandkasse der er placeret på midterstykket, og kan bruges af alle efter behov. Dog har børn fortrinsret. Forældre til små børn sørger for fejning, lukning og sandfornyelse.

Legehus
Legehus på midterstykket for gadens mindste.