Vigtige datoer

På denne side samler vi årets vigtige datoer.

Fastelavn
Søndag d. 11. Februar 2024. Børneforældre må selv arrangere det.

Sankt Hans aften
Mandag den 24. juni 2024

Forårsgadefejning
Søndag den 26. marts 2023

Reparationsdag
Dato udmeldes senere

Gadefest
Lørdag d. 26. august 2023

Efterårsfejning og lystænding
Dato udmeldes senere

Gademøde
Dato udmeldes senere

Husejerforeningen (HØF) generalforsamling
Dato udmeldes senere

Affaldstømning
Restaffald (= alm. affaldsbeholder): Hver torsdag
Bioaffald: Hver anden fredag (Og hver anden tirsdag i enderne)
Pap- og plastcontainere: 2 x ugl.
Storskrald: 7. juni 2023
Haveaffald: 30. marts, 27. april, 25. maj, 22. juni,  20. juli, 17. august 2023
Miljøbil: 1. tirsdag i hver måned kl. 19 – 20. Holdeplads: Holsteinsgade v. Lipkesgade
Glascontainer: Stockholmsgade ved Sølvgade

Hold dig desuden opdateret på: nemaffaldsservice.kk.dk

Nærmeste genbrugspladser
Gartnergade 8-14, 2200 N (Mindre)
Borgervænget, Sibeliusgade 80 ved Hans Knudsens plads / Svanemøllen (Stor)