Vigtige datoer

På denne side samler vi årets vigtige datoer.

Forårsgadefejning
Dato udmeldes senere

Reparationsdag
Dato udmeldes senere

Gadefest
3. lørdag i august. Næste gang 17. august 2019

Efterårsfejning og lystænding
25. November 2018

Efterårsgademøde
Mandag d. 12. november 2018 (tid og sted følger)

Affaldstømning
Restaffald (= alm. affaldsbeholder): Hver torsdag
Bioaffald: Hver anden fredag (Og hver anden tirsdag i enderne)
Pap- og plastcontainere: 2 x ugl.
Storskrald: 12. december 2018
Haveaffald: 29. november 2018 + 28. marts 2019
Miljøbil: 1. tirsdag i hver måned kl. 19 – 20. Holdeplads: Holsteinsgade v. Lipkesgade
Metalcontainer: Abildgårdsgade
Glascontainer: Stockholmsgade ved Sølvgade

Nærmeste genbrugspladser
Gartnergade 8-14, 2200 N (Mindre)
Borgervænget, Sibeliusgade 80 ved Hans Knudsens plads / Svanemøllen (Stor)

Kontaktpersoner

GADEFORMAND:
NÆSTFORMAND:
Ulla Nøhr (ØF 45B)
KASSERER:
Sten Gerdes (25)
WEBREDAKTØR:
FLAGMAND: