Vigtige datoer

På denne side samler vi årets vigtige datoer.

Forårsgadefejning
7. april 2019

Reparationsdag
Dato udmeldes senere

Gadefest
3. lørdag i august. Næste gang 17. august 2019

Efterårsfejning og lystænding
Dato udmeldes senere

Efterårsgademøde
Dato udmeldes senere

Affaldstømning
Restaffald (= alm. affaldsbeholder): Hver torsdag
Bioaffald: Hver anden fredag (Og hver anden tirsdag i enderne)
Pap- og plastcontainere: 2 x ugl.
Storskrald: 12. juni + 11. september 2019
Haveaffald: 25. april, 30. maj, 27. juni, 25. juli, 29. august, 26. september 2019
Miljøbil: 1. tirsdag i hver måned kl. 19 – 20. Holdeplads: Holsteinsgade v. Lipkesgade
Metalcontainer: Abildgårdsgade
Glascontainer: Stockholmsgade ved Sølvgade

Nærmeste genbrugspladser
Gartnergade 8-14, 2200 N (Mindre)
Borgervænget, Sibeliusgade 80 ved Hans Knudsens plads / Svanemøllen (Stor)

Kontaktpersoner

GADEFORMAND:
NÆSTFORMAND:
Ulla Nøhr (ØF 45B)
KASSERER:
Sten Gerdes (25)
WEBREDAKTØR:
FLAGMAND: