Vigtige datoer

På denne side samler vi årets vigtige datoer.

Forårsgadefejning
Individuelt pga. corona

Reparationsdag
Dato udmeldes senere

Gadefest
29. august 2020

Efterårsfejning og lystænding
Dato udmeldes senere

Efterårsgademøde
Dato udmeldes senere

Affaldstømning
Restaffald (= alm. affaldsbeholder): Hver torsdag
Bioaffald: Hver anden fredag (Og hver anden tirsdag i enderne)
Pap- og plastcontainere: 2 x ugl.
Storskrald: 10. juni, 9. september 2020
Haveaffald: 30. april, 28. maj, 25. juni, 30. juli 27. august, 24. september 2020
Miljøbil: 1. tirsdag i hver måned kl. 19 – 20. Holdeplads: Holsteinsgade v. Lipkesgade
Metalcontainer: Abildgårdsgade
Glascontainer: Stockholmsgade ved Sølvgade

Nærmeste genbrugspladser
Gartnergade 8-14, 2200 N (Mindre)
Borgervænget, Sibeliusgade 80 ved Hans Knudsens plads / Svanemøllen (Stor)

Kontaktpersoner

GADEFORMAND:
NÆSTFORMAND:
Ulla Nøhr (ØF 45B)
KASSERER:
Sten Gerdes (25)
WEBREDAKTØR:
FLAGMAND: