Vigtige datoer

På denne side samler vi årets vigtige datoer.

Fastelavn
Søndag d. 19. Februar 2023. Børneforældre må selv arrangere det.

Sankt Hans aften
Lørdag den 24. juni 2023

Forårsgadefejning
Dato udmeldes senere

Reparationsdag
Dato udmeldes senere

Gadefest
Lørdag d. 19. august 2023

Efterårsfejning og lystænding
27. november 2022

Gademøde
20. februar 2023 kl. 19.30

Husejerforeningen (HØF) generalforsamling
Mandag d. 20. marts 2023 kl. 19.30 Esajaskirkens krypt

Affaldstømning
Restaffald (= alm. affaldsbeholder): Hver torsdag
Bioaffald: Hver anden fredag (Og hver anden tirsdag i enderne)
Pap- og plastcontainere: 2 x ugl.
Storskrald: 7. december 2022
Haveaffald: 3. november 2022 /  1. december 2022
Miljøbil: 1. tirsdag i hver måned kl. 19 – 20. Holdeplads: Holsteinsgade v. Lipkesgade
Glascontainer: Stockholmsgade ved Sølvgade

Hold dig desuden opdateret på: nemaffaldsservice.kk.dk

Nærmeste genbrugspladser
Gartnergade 8-14, 2200 N (Mindre)
Borgervænget, Sibeliusgade 80 ved Hans Knudsens plads / Svanemøllen (Stor)