Gadens fælles udstyr

På denne side finder du lidt om de forskellige ordninger vi har i vores gade.

Telte
Telte kan lånes også til private fester. Det store telt ligger Rasmus og Trine (3) og det mindre hos Tommy (34).

Kloakrenserne (kort og lang)
Christine (16) og Kari (15) har kloakrenserne.

Vandlåsnøgle/T-nøgle
Disse bruges til at lukke af for hovedvandledningerne for enden af husrækken i henholdsvis Øster Farimagsgade og Øster Søgade.

Ved brud skal hovedvandhanen for hele gadestykket lukkes. I Eckersbergsgade skiller det i ulige gadenumre mellem (21) og (23) og i lige gadenumre mellem (??) og (??)

Merete (58) og Steen (21) har en T-nøgle til afbrydelsen.

Husejerforeningen afholder udgifterne, hvis der er brud på fællesanlæg. Kontakt derfor straks gaderepræsentanten, husejerforeningens formand eller kasserer.

Det er en god ide at aflevere en seddel med navn og husnummer, når du låner noget.

Midterstykket
På midterstykket har Eckersbergsgade to sæt borde/bænke, en sandkasse og et legehus.

Kontaktpersoner

GADEFORMAND:
WEBREDAKTØR:
Louise Kyhl Nørgaard (37)
GADEUDVALG:
Rasmus P (3)
Josephine (9)
Marius (18)
Rasmus B (33)
Tilde (27) (Gadeformand)
Suppleant: Ulrik (24)