Vigtige datoer

FORÅRSRENGØRING
8. april 2018 fra kl 10.00

Skal i år udover det sædvanlige bl. a. bestå af udskiftning af sandet i sandkassen og legehus skal shines op.
Yderligere har Tommy´s far tilbudt at etablere en veranda løsning der gerne skulle gøre huset sjovere og især mere trafik sikkert i fremtiden. Tusind tak for dette!
Fremover ville det være fedt hvis behandlingen af legehuset kunne indgå som fælles ansvarsområde for alle gadens beboere…skulle man overvære respektløs behandling af samme.
Ydermere blev en maling dag besluttet til bl. a. maling af legehuset.
Tovholder er Tommy (nr 34)

MALERDAG
6. maj 2018 fra kl 10.00
I år skal legehus, bænke og sandkasse males.
Tovholder er Luise (nr 3) og Sidsel (nr 10)

SOMMERFEST
25. august 2018
Nærmere info følger. I år udgør festudvalget Tilde (nr. 27), Kasper (ØS nr. 56) & Sidsel (nr. 10)

LYSTÆNDINGSFEST
24. november 2018 kl 17.
Arrangeres af Charlotte (Nr. 12), Malene (ØS Nr. 58) & Christine (Nr. 16).

FASTELAVN
3. marts 2019
Tovholdere Caroline (nr 40) og Jo (nr 39)