Livet i Eckersbergsgade

Kulturen i gaden

En gades livs formes af de mennesker , der bebor den, på godt og ondt – i vores tilfælde mest på godt. Det er i høj grad uskrevne regler, der er med til at definere hvad en god ”Eckersberger” er, eller hvad godt naboskab er. Selv om kulturen ændrer sig over tiden er der dog nogle grundlæggende ting, som varer ved. Og som vi mener nye beboere skal have lov til at høre og læse om, så starten på deres nye liv i gaden bliver så let som muligt.

Vi er meget forskellige, og der skal være plads til alle; vi skal fortsætte med at vise hensyn og respekt, snakke med hinanden inden evt. problemer kunne opstå, og aktivt hjælpe til med at løse dem. Vores gadeudvalg, som årligt vælges på vores Gademøde, håndterer gadens regler, der fastsættes af dette årlige Gademøde. Vi forventer dog at evt problemer mellem beboerne fortrinsvis løses af dem selv gennem dialog, hvis disse ikke drejer sig om gadens reglement .

Generelt

Oplysninger vedr. parkering, hegnsstørrelse og postkasser finder man på HØFs (Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade) hjemmeside. (Åbner nyt vindue)

Desuden kan der henvises til Lokalplan nr. 115 vedr. Kartoffelrækkerne, og til den vejledning vedr. lokal planen som HØF’s bestyrelse har udarbejdet, som ikke blot alle kommende – men også nuværende – beboere bør læse (Åbner nyt vindue)

Midterstykket generelt

Midterstykket i gaden udgør rammen for gadens sociale liv, og som det fremgår af kommunens skiltning, er området klassificeret som legegade.

Midterstykket er et område, som vi i Kartoffelrækkerne altid har kæmpet for at bevare fri for biler. Det er et rum, hvor der skal være plads til alle legende, såvel som ikke legende. Parkering af biler er forbudt både dag og nat.

Takt og Tone

Gadens beboere ønsker, at vi viser hensyn , blandt ved at efterkomme de henstillinger, man kan blive enige om. Vi mener der er god grund til at gentage det gode budskab, der blev sendt ud i august 2018, som opfordrer alle til at vise god takt og tone :

Generelt henstilles til at såvel voksne som børn og hunde dæmper sig mellem kl. 21 og kl. 9; det betyder ikke at gaden skal ryddes, blot at stemmerne, gøen, leg og evt. musik dæmpes.

Leg og fællesspisning  i gaden:

Vær obs på  lydniveauet ved længerevarende aktiviteter.

Ved brug af sandkassen, husk at rydde den og især at lukke den efter brug.

Efterlad legehuset i en stand, hvor det er klart til næste legende barn.

Vær med til at sørge for at gadens faciliteter bliver behandlet med respekt, samt ryddet op efter brug.

Privatfesterne:

Husk at fortælle naboer og genboer i god tid når der planlægges potentielt støjende arrangementer,

Klag (evt.) direkte til værterne i stedet for at ulejlige ordensmagten.

Ved nytårstide er det vigtigt at vise særlige hensyn; flere beboere ( inklusive hunde og katte) er bange for fyrværkeri, så send kanonslagene ned til søen, når der fyres af.

Boldspil i gaden:

Særligt for boldspil i gaden, herunder fodbold, gælder det, at der på midterstykket må spilles med boldtyper mindre end str.5. Fodboldmålene er placeret i Østersøgade enden af midterstykket og det forventes at al fodboldspil og andet voldsommere boldspil forgår her.

Forældre opfordres til at dele følgende med de spilleglade unger ( og voksne):

Giv plads og indstil blandt andet boldlege, når der kommer forbipasserende gående såvel som cyklende, så alle føler sig trygge.

Vis hensyn ved afhentning af bolde eller andre legesager, hvis disse uheldigvis ender i en forhave, som er private arealer. Hvis små børn eller hunde befinder sig i forhaven bag lukket låge, skal husejeren kontaktes.

Udvis gode boldmanerer og hold så vist muligt bolden nede ved jorden. Sæt fodboldmålene på plads efter brug.

Trænger du til at spille ‘igennem’ med fx bold over længere tid, og/eller du er i ‘tyrehumør’ bør brug af boldburene eller parkerne i nærområdet benyttes; dvs. at større organiserede boldspil samt spil mellem voksne o.l. flyttes til boldburene i Øster Farimagsgade eller i Østre Anlæg.

Frihold Øster Farimagsgade enden til andre former for leg, som brug af hinkerude, sjipning, stikbold etc.

Hvis der trods henstilling om mindre støj, god opførsel og naboskab alligevel opstår gener fra larmende børn, henstilles til, at man om nødvendigt tager en snak med pågældendes forældre og ikke med barnet/børnene selv.

Legehuset

Vi vil gerne øge sikkerheden for de mindste beboere i gaden : Legehuset placeres ved træet i Øster Farimagsgade-enden af midterstykket og udstyres med en veranda.

De grønne bænke

En af bænkene placeres på ØF siden, den anden på ØS siden ( der hvor legehuset nu står).

Sandkassen

Ideelt set burde legehus og sandkasse være placeret i nærhed af hinanden -de henvender sig jo til den samme målgruppe. Arbejdet med at flytte sandkassen – hvis overhovedet muligt (den er bygget på stedet) – ville imidlertid være enormt. Beboerne, som har sandkassen direkte ud for deres hus, har givet udtryk for at dens nuværende placering ikke generer dem.

Kontaktpersoner

GADEFORMAND:
WEBREDAKTØR:
Louise Kyhl Nørgaard (37)
GADEUDVALG:
Rasmus P (3)
Josephine (9)
Marius (18)
Rasmus B (33)
Tilde (27) (Gadeformand)
Suppleant: Ulrik (24)