Livet i Eckersbergsgade

Her har du mulighed for at læse mere om vores gademøder, de årlige fester og med mere.

Kulturen i gaden
En gades livs formes af de mennesker, der bebor den, på godt og ondt – i vores tilfælde mest på godt. Det er i høj grad uskrevne regler, der er med til at definere hvad en god ”Eckersberger” er, eller hvad godt naboskab er. Selv om kulturen ændrer sig over tiden er der dog nogle grundlæggende ting, som varer ved. Og som vi mener nye beboere skal have lov til at høre og læse om, så starten på deres nye liv i gaden bliver så let som muligt.

Vi er meget forskellige, og der skal være plads til alle; vi skal fortsætte med at vise hensyn og respekt, snakke med hinanden inden evt. problemer kunne opstå, og aktivt hjælpe til med at løse dem. Vores Gadeudvalg, som årligt vælges på vores Gademøde, tager initiativ til forskellige arrangementer, vedligeholdelse af vores udstyr og håndtering af gadens regler, der fastsættes af dette årlige Gademøde.

Gaden får tilskud fra Husejerforeningen (10% af gadens kontingent til foreningen). Disse penge anvendes som tilskud til fælles aftalte formål gaden: gademøder, fastelavn, gadetræer, sandkasse, bænke, og hvad vi ellers beslutter på gademøderne.

Vi forventer, at eventuelle problemer mellem beboerne fortrinsvis løses af dem selv gennem dialog, hvis disse ikke drejer sig om gadens reglement eller mere principielle spørgsmål af byggeteknisk karakter eller spørgsmål som knytter an til lokalplanen.

Generelt
Oplysninger vedr. parkering, hegnsstørrelse og postkasser finder man på hjemmeside for Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade – HØF.

Desuden henvises der til Lokalplan nr. 115 vedr. Kartoffelrækkerne, og til den vejledning vedr. lokalplanen, som HØF’s bestyrelse har udarbejdet, som ikke blot alle kommende – men også nuværende – beboere bør læse.

Midterstykket i gaden er klassificeret som legegade.

Midterstykket er et område, som vi i Kartoffelrækkerne altid har kæmpet for at bevare fri for biler. Det er et rum, udgør rammen for gadens sociale liv og hvor der skal være plads til alle legende, såvel som ikke legende. Her findes borde, bænke, legehus, fodboldmål og sandkasse.

Parkering af biler på midterstykket er forbudt både dag og nat. Det er i øvrigt vigtigt at vise parkeringshensyn. Det betyder, at parkering af bil i skyggesiden skal ske helt tæt på hegn/stakit – men ikke ud for haveindgange! I skyggesiden må cykler og barnevogne trækkes så langt ind som muligt eller sættes i forhaven, så parkeringspladser ikke blokeres. I solsiden parkeres så tæt som muligt på kantstenen og så tæt som muligt mod nærmeste bil for at give plads til alle.

Beboerne forventes selv at rydde sne på fortovene og på midterstykket, mens resten af gaden ryddes af kommunen. Manglende snerydning hos en eller flere husejere kan indebære, at skraldemanden nægter at fjerne affaldet i hele gaden. Brug grus i stedet for salt til isglat føre. Det skåner træer og katte- og hundepoter, og det er mere effektivt.

Det sociale liv i gaden
I Eckersbergsgade har vi mange traditioner.

Vi holder altid fastelavn for både store og små, og i august holder vi sommerfest for både store og små.

Lystændingsfest med gløgg, æbleskiver og sang er ligeledes en tilbagevendende tradition. Den holdes i slutningen af november/begyndelsen af december.

I april har vi fælles oprydning i gaden. Vi luger de fælles bede, fejer gaden, beskærer træerne, planter nyt osv.

Gadens bord og bænk er et godt mødested for en kop kaffe/øl/vin, når solen skinner. Og herfra kan man også holde øje med ungerne i gadens sandkasse.

Takt og Tone
Gadens beboere ønsker, at vi viser hensyn, blandt ved at efterkomme de henstillinger, man kan blive enige om. Vi har på vores Gademøde i 2020 formuleret nogle principper for god takt og tone gaden:

Generelt henstilles til at såvel voksne som børn og hunde dæmper sig mellem kl. 21 og kl. 9; det betyder ikke at gaden skal ryddes, blot at stemmerne, gøen, leg og evt. musik dæmpes.

Leg og fællesspisning i gaden:

 • Vær obs på lydniveauet ved længerevarende aktiviteter.
 • Ved brug af sandkassen, husk at rydde den og især at lukke den efter brug.
 • Efterlad legehuset i en stand, hvor det er klart til næste legende barn.
 • Vær med til at sørge for at gadens faciliteter bliver behandlet med respekt, samt ryddet op efter brug.

Privatfesterne:

 • Husk at fortælle naboer og genboer i god tid når der planlægges potentielt støjende arrangementer,
 • Klag (evt.) direkte til værterne i stedet for at ulejlige ordensmagten.
 • Ved nytårstide er det vigtigt at vise særlige hensyn; flere beboere (inklusive hunde og katte) er bange for fyrværkeri, så send kanonslagene ned til søen, når der fyres af.

Boldspil i gaden:

Særligt for boldspil i gaden, herunder fodbold, gælder det, at der på midterstykket må spilles med boldtyper mindre end str.5. Fodboldmålene er placeret i Østersøgade enden af midterstykket og det forventes at al fodboldspil og andet voldsommere boldspil forgår her.

Forældre opfordres til at dele følgende med de spilleglade unger (og voksne):

 • Giv plads og indstil blandt andet boldlege, når der kommer forbipasserende gående såvel som cyklende, så alle føler sig trygge.
 • Vis hensyn ved afhentning af bolde eller andre legesager, hvis disse uheldigvis ender i en forhave, som er private arealer.
 • Udvis gode boldmanerer og hold så vist muligt bolden nede ved jorden. Sæt fodboldmålene på plads efter brug.
 • Trænger du til at spille ‘igennem’ med fx bold over længere tid, og/eller du er i ‘tyrehumør’ bør brug af boldburene eller parkerne i nærområdet benyttes; dvs. at større organiserede boldspil samt spil mellem voksne o.l. flyttes til boldburene i Øster Farimagsgade eller i Østre Anlæg.
 • Frihold Øster Farimagsgade enden til andre former for leg, som brug af hinkerude, sjipning, stikbold etc.
 • Hvis der trods henstilling om mindre støj, god opførsel og naboskab alligevel opstår gener fra larmende børn, henstilles til, at man om nødvendigt tager en snak med pågældendes forældre og ikke med barnet/børnene selv.

Kontaktpersoner

GADEFORMAND:
WEBREDAKTØR:
GADEUDVALG:
Ulrik (24)
Tommy (34)
Hasse (39)
Marius (22)
Suppleant: Josefine (9)