Bestyrelsesmøde: Mandag den 18. januar 2021

Deltagere: Ingolf Ibus, Webersgade; Jesper Linell, næstformand, Wiedeweltsgade; Per Laureng, Jens Juels Gade; Joan Juul, Abildgaardsgade 28; Gitte Cassias, Skovgaardsgade; Caroline Wegener Andersen, Høyensgade; Anne Christine Dahl Hansen, formand; Birgit Kristiansen, kasserer; Martin Holm, suppleant; Randi Rix, webredaktør.

Afbud: Gunvor Bjerre, Wilhelm Marstrandsgade; Tilde Steen Dogan, Eckersbergsgade

På grund af de rådende coronarestriktioner blev mødet afholdt virtuelt via Teams.

Dagsorden
Eneste punkt på dagsordenen var spørgsmålet om årets generalforsamling ville kunne afholdes efter vedtægterne i lyset af den rådende coronasituation. Forretningsudvalget indstillede udsættelse. Det støttede bestyrelsen enstemmigt, og bestyrelsen bemyndigede forretningsudvalget til at formulere meddelelsen til foreningens medlemmer. Nedenstående vil snarest efter bestyrelsesmødet derfor blive kommunikeret til husejerne som nyhed på Kartoffelrækkernes hjemmeside samt med henvisning fra Kartoffelrækkernes facebookside:

Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade, HØF, skal efter vedtægternes § 19 afholde generalforsamling hvert år inden udgangen af marts måned. Under de rådende coronaomstændigheder er der ikke udsigt til at det kan lade sig gøre i år. HØFs bestyrelse har derfor på sit møde den 18. januar besluttet at udsætte indkaldelsen af generalforsamling 2021 til umiddelbart efter at myndighederne måtte have revideret coronaretningslinjerne så vi kan holde generalforsamling på betryggende vis.
Når den tid kommer, vil generalforsamlingen blive indkaldt med de sædvanlige varsler.

Indtil generalforsamlingen har godkendt 2020-regnskab og 2021-budget, afholder forretningsudvalget nødvendige udgifter efter 2020-budgettet, men igangsætter ikke nye udgiftskrævende aktiviteter.

Med venlig hilsen, for HØFs bestyrelse

Anne Christine Dahl-Hansen
Bestyrelsesformand

PS. Vær venlig at underrette naboer som I ved ikke abonnerer på nyheder fra vores hjemmesidekartoffelrækkerne.dk og Kartoffelrækkernes facebookside, om ovenstående – som kun vil blive formidlet ad disse kanaler.

Kommentarer er lukket