Den nye aftale med Fibia

Som det fremgik af mit opslag om ny Fibiaaftale (for internet, og kun det!), ville der komme et brev fra Fibia til alle kvarterets Fibiakunder efter påske. Nu har jeg selv modtaget det, og det går jeg ud fra at alle andre også har, og ellers vil de få det i den allernærmeste fremtid.

Brevet fra Fibia er desværre ikke tilstrækkeligt oplysende. Der oplyses intet om priser, og det fremgår ikke at alle med de to mindste internetabonnementer, Waoo Fiber Light og Waoo Fiber Basic ifølge vores nye foreningsaftale er berettiget til – gratis – at få det såkaldte Waoo Smart WiFi – som vil give bedre distribution af WiFi i hele huset; noget mange har efterspurgt.

Jeg har en stak bestillingsark til uddeling til ikke-Fibiakunder som måtte overveje at koble sig på Fibia. Det er betydeligt mere oplysende end det vi kunder netop har modtaget. Derfor distribuerer jeg det hermed så alle kan tage stilling på et oplyst grundlag (vedhæftet her)

Man kan som der står i brevet fra Fibia, lade være med at foretage sig noget. Så fortsætter ens abonnement bare til samme eller lavere pris. Men vil man ændre abonnementet eller vil man have Waoo Smart WiFi til sit eksisterende abonnement skal man kontakte Fibia! Det gøres lettest ved at man ringer til kundeservice på 7029 2431.

Bemærk at
* den nye foreningsaftale – og dermed de nye priser – først har virkning fra 1. juni 2020
* den nye aftale alene gælder internet
* de individuelle aftaler med Fibia alene er et forhold mellem den enkelte kunde og Fibia; den har de involverede husejerforeninger bag aftalen ikke noget med at gøre.

Med venlig hilsen, Jesper Linell
Næstformand i HØF

Kommentarer er lukket