Gademøde i Høyensgade mandag d. 15. januar 2018 KL. 19.30

Mødet afholdes hos Hannah & Nicolai i nr. 24, medbring gerne en stol, en kop og måske også en kage.

Dagsorden:

  • Valg af referent
  • Forretningsorden/vedtægter for Høyensgade gadeforening
  • Valg af ny kasserer – Vores kasserer Søren (nr.8) der gennem mange, mange år har passet på Høyensgades pengesager har besluttet at stoppe. Jakob (nr. 21) stiller op.
  • Gennemgang af regnskab for 2017
  • Ny hjemmeside for kartoffelrækkerne
  • Møbler og indretning på midterstykket
  • Evt.

Er der emner der skal tages op på mødet, kan de mailes til formanden inden mødet.

Vel mødt !

VH

Caroline Wegener Andersen

Gadeformand

Kommentarer er lukket