Referat af gademøde i Høyensgade 20.01.20

Mødet blev afholdt af Peter og Birgitte i nr. 26.

De fremmødte var : Caroline, Mogens, Tina, Hanne, Trine, Susanne, Stefan, Nikolaj, Lone, Lone.V, Jacob, Helle, Pernille, Dorte, Peter og Birgitte.

Ordstyrer  : Tina

Referent   :  Dorte

Peter og Birgitte bød på kaffe, te og dejlig kage.

Caroline gennemgik arrangementerne, der blev afholdt i 2019. Vi har holdt fastelavn, forårsfejning, gadefest, og efterårsfejning samt lystændingsfest og julekalenderhygge. Desuden inviterede gaden til et kursus i brug af hjertestarter og Nicolai tog initiativ til at arrangere Folkekøkken/Madklub på Ø12, begge dele med stor tilslutning.

Alle kunne tilslutte sig, at det havde været nogle meget hyggelige arrangementer, med rigtig fin deltagelse. Særligt gadefesten var en kæmpe succes, ikke mindst pga René´s band, der spillede op til dans, og gjorde det helt vildt godt. En af de bedste fester i flere år var mange enige om. Der var generel stemning for at gentage succesen til sommerens gadefest, og det blev derfor besluttet at vi igen i år, bruger nogle penge på musik.

Desuden var alle også enige om at vores nye legehus er blevet super fint, det passer godt ind i gaden, og alle gadens børn er meget glade for det. Tak til legehusgruppen, og i særdeleshed til Louise.

Jacob orienterede omkring regnskabet 2019, der efterfølgende blev vedtaget/godkendt. Jacob orienterede desuden om at den utrolig langsomme proces med at få flyttet gadens penge til en gadekonto nu er på plads.

Der blev opfordret til at bruge nogle penge på generelt at optimere gaden.

Caroline og Pernille foreslog at male eller forny sandkassen. De to er nu sandkasse- udvalget, og kommer med et forslag til dette – formodentligt til forårsfejningen.

Vi talte om nye borde, men det lille bord der blev påkørt har Peter ordnet, og de andre borde trænger bare til at blive højtryksspulet og slebet, hvilket bliver gjort til forårsfejningen. Jacob har en spuler.

Caroline orienterede fra HØF.

Bestyrelsen søger afklaring med kommunen vedr. parkering af elbiler, idet det lige nu er lidt uklart hvordan man vil organisere sig i byen når der kommer flere el-biler.

Bestyrelsen er også i dialog med kommunen om hvordan man kan gøre de ”ikke så kønne” miljø containere der står i alle gaderne, noget pænere at se på.

Der er generalforsamling i HØF mandag den 3. februar kl. 19, og da der er vigtige emner der skal debatteres og besluttes, opfordrer Caroline at så mange som muligt møder op, ligesom sidste år. Har du ikke mulighed for at deltage, kan du udfylde en fuldmagt og give den til en nabo. Fuldmagten er på invitationen til generalforsamlingen.

HØF har bedt gadeformændene spørge om der er interesse for flere fællesarrangementer for alle kartoffelrækkerne. Der var enighed om at det nye tiltag fra Nikolaj´s side med Folkekøkken/Madklub på Ø12, der til at starte med kun var for gaden, og nu er for alle gader i rækkerne, er rigtig fint og også tilstrækkeligt.

Caroline informerede om at der mangler en ny web-redaktør til gadens hjemmeside.

Jacob (Carolines) har indtil videre, påtaget sig opgaven. Efterfølgende har Mathias meldt sig som ny Web-master, det er vi glade for.

Da der igen er kommet meget hurtigkørende trafik i gaden, er det nødvendigt at lave nogle foranstaltninger for at forhindre det. Der blev foreslået at sætte nogle store potter med planter, eller plantekasser op, som man skal svinge udenom, så gaden ikke mere er en lige gennemkørselsgade, der appelerer

til høj fart. Der blev også foreslået at male nogle afmærkninger på asfalten til gadens borde, så de kan stå tilpas langt ude på gaden, og man så derfor skal dæmpe farten for at passere dem. Begge forslag blev vedtaget og der blev nedsat et udvalg, der kigger på det. (Pernille, Lone, Dorte og Caroline)

Der blev talt om fælles brug af midterstykket og Airbnb gæster. Gaden opfordrer til at Airbnb-udlejere informerer deres gæster om respektfuld brug af fællesområdet,

der jo som bekendt er et meget dejligt, og meget benyttet område for gadens beboere. 

Lone.V foreslog om ikke det ville være godt at sætte et lille klistermærke med ”Nabohjælp” i vinduet i vore huses stueetage – mod indbrud. Hun undersøger om vi kan få tilsendt sådan nogle, til brug for dem der har lyst.

Mogens spurgte om der var stemning for to loppemarkeder om året, frem for det ene, som vi har nu. Det var der ikke.

Hanne er meget glad for gadeskabet, der er snedkereret af en gammel og tidligere beboer i gaden. Det trænger til at blive sat i stand. Hanne rengør og sliber det, Dorte maler det.

Der blev fastsat datoer for årets kommende arrangementer.

Fastelavn den 23. februar kl. 11 ( Caroline)

Forårsfejning den 22. marts kl. 11

Gadefest den 15. eller 22. august, alt efter hvordan det passer med Skovgårdsgade, da vi skal låne deres telt. Mogens er tovholder.

Efterårsfejning den 8. november kl. 11

Lystænding tirsdag den 1. december

Julekalender i forhaverne i december. Mogens er tovholder, og sætter datoer.

Nytårskur 31. december

Alle de nye i gaden ønskes rigtig hjerteligt velkommen. Det ville være super hyggeligt, hvis nogen af de nye Høyensgade-beboere havde lyst til at være med i nogle af udvalgene, der er stadig plads. Og også en rigtig god måde, at lære folk at kende på .

Caroline genopstiller som formand – hvilket udløste brede smil og store klapsalver !

Jacob genopstiller som kasserer – det blev også glædeligt modtaget.

Niels ( Helle´s) vil gerne påtage sig opgaven som revisor, det er vi glade for.

Tak for et godt gademøde, det var både effektivt og også super hyggeligt.

Kommentarer er lukket