Referat gademøde 6. marts 2023

Invitation til gademøde og dagsorden for mødet er uddelt til alle huses postkasser.

Valg af referent og ordstyrer

 • Referent: Lise (H27)
 • Ordstyrer: Caroline (H6).

Nyt fra formanden og nyt fra HØF ved formand Caroline H6

 • Velkommen til Katja og Jeppe og deres tre drenge i nr. 28, som forventes at flytte ind omkring den 1. april.
 • Velkommen til Christian og hans datter og søn i nr. 36, som forventes at flytte ind omkring den 1. maj.
 • Velkommen til lille Erik i nr. 25.
 • Der har været afholdt mange fine arrangementer siden sidste gademøde. Bl.a. sommer gadefest, fastelavn m.v. Det er rigtig fint, når nye tilbyder hjælp og overtager opgaver, som andre tidligere har haft.
 • Her i foråret vil HØF (Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade) få lavet de huller og fordybninger, som vi har i asfalten på vores midterstykke på Høyensgade.
 • For info om affald og nyt sorteringsanlæg ved Lundsgade (GLS) se Beretning fra HØF, som alle har fået i deres postkasser.
 • Opladning af elbiler: Som det er meldt ud fra HØF, så må der ikke etableres og oplades el-biler via vores fælles el-kabel, som ligger på vores lofter. Se mere i Beretningen fra HØF. Emnet tages op på HØFs generalforsamling, som afholdes mandag den 20. marts kl. 19.00-21.30 i Esajaskirkens kryptlokale, så deltag endelig i diskussionen der.
 • Øget budget til vores gadekonto: HØF har øget sit bidrag til alle gaderne fra ca. 7000 kr. årligt til 10.000 kr. årligt (pengene modtages 1. august).
 • Bogen ”Kartoffelrækkerne” af Olav Harsløf og Anne Røssel er blevet genoptrykt. Gratis eksemplar kan fås hos Caroline H6.
 • HØFs generalforsamling afholdes mandag den 20. marts kl. 19.00-21.30 i Esajaskirkens kryptlokale. Husk at deltage, og har man ikke mulighed, så udfyld fuldmagt, som er nederst på indkaldelsen til generalforsamlingen og Beretningen fra HØF (uddelt i vores postkasser), og giv den til en fra gaden, som deltager i mødet.

Regnskab for 2022 og budget for 2023 ved Pernille H19

 • Vi har et overskud på vores gadekonto fra sidste år. Derudover får vi 10.000 kr. fra HØF 1. august. Har man aftalte udlæg, så send kopi af bon så hurtigt så muligt til Pernille (H19) pr. mail eller sms og angiv nummer, som hun kan overføre til via Mobilepay (Pernille udsender mail herom). Det blev aftalt, at der i år bl.a. skal bruges penge på: Nyt bænkesæt (koster ca. 5000 kr.), nye blomster (stauder) og vandingsposer, så de kan holde sig over sommerferien (ca. 3000 kr.), nyt sand til sandkassen og nyt overdækken til sandkassen (nok min. 1000 kr.). Herudover er det HØFs 150 års jubilæum i år, så det betyder, at vi gerne vil bruge ekstra penge på vores sommergadefest, som bliver lørdag den 19. august.
 • Pernille har udsendt regnskab for 2022 til alle på mail.

Dagligt brug af vores fælles midterstykke

 • Ad a) Vedligehold af legehus, sandkasse og møbler:
  • Der nedsættes følgende grupper:
   • Sandkasse (nyt sand, bortskaffelse af eksisterende sand og køb af nyt overdækken): Louise og Caroline
   • Blomster og ny bænk: Hanne, Hannah, Pernille og Lise
   • Male hvide striber op ved parkeringspladser: Uklart, hvem der gør det (men kan evt. gøres ibm. Gadefejning). NB: Hvem melder sig til denne opgave?
   • Sommergadefest (festudvalg): Pernille, Pernille, Caroline og René.
    • NB: Gadens børnefamilier må meget gerne melde sig, så der kan planlægges et godt børneprogram.
  • Har andre lyst til at deltage i ovenstående grupper, er man meget velkommen.
 • Ad b) Cykelparkering på midterstykket og på fortove:
  • Der henstilles til, at man tager hensyn til, at man kan komme forbi på fortove og at midterstykket primært anvendes som vores alles fællesrum (legehus, sandkasse, grill, blomster, bænke m.v.). Der er ønske om flere blomsterkummer m.v., men det er desværre ikke muligt, da der samtidig skal være plads til, at bilerne kan køre forbi. Det betyder, at har man cykler m.v., som ikke løbende bruges, så tag dem ind i egne haver eller giv dem et nyt liv hos andre, der kan bruge dem 😉
 • Ad c) Forslag fra gaden:
  • Brug af sandkassen:
   • Når man har brugt sandkassen, så husk at lægge overdækken på, så katte ikke besørger i sandkassen.
  • Brug af parasollen i midterstykket: Husk at slå parasollen ned efter brug, så den ikke flyver væk.
  • Parkering: Når der parkeres, så sørg venligst for ikke at holde med al for lang afstand til de foran- og bagvedparkerede biler, da det betyder, at der så ikke er plads til, at vi alle kan parkere i gaden. Husk også at tage hensyn til, at husene som ikke har fortov, skal kunne komme ud af deres huse med ladcykler m.v.
  • Fast årlig dag for sommergadefesten: Besluttet at hvert år afholdes 3. lørdag i august.

Datoer for gadens sociale arrangementer og HØF- arrangementer i 2023:

 • Mandag den 20. marts kl. 19.00-21.30: HØFs generalforsamling. Afholdes i Esajaskirkens kryptlokale.
 • Søndag den 16. april kl. 11: Fælles forårsfejning af gaden og midterstykket.
 • Onsdag den 26. april kl. 17: I anledning af HØFs 150 års jubilæum inviteres til foredrag på Statens Museum for Kunst (SMK) om guldaldermalerne bag mange af vores gadenavne. Efter foredraget kan man gratis besøge samlingen. Som optakt planlægger HØFs bestyrelse at tilbyde et glas vin i Østre Anlæg nær SMK. Tilmelding er nødvendig. HØF udsender invitation til alle.
 • Lørdag den 10. juni: Loppemarked i Kartoffelrækkerne (langs Øster Farimagsgade).
 • Fredag den 23. juni: Sankt Hans´ aften afholdes som fælles picnic, bål på søen og taler. Her fejres HØFs 150 års jubilæum.
 • Lørdag den 19. august: Sommergadefest. Aktiviteter for børnene i løbet af dagen, fælles spisning m.v. om aftenen.
 • Søndag den 26. november kl. 11 (NB. Dato ændres evt., hvis passer dårligt ifht. kommunens afhentning af haveaffald. Datoer fremgår ikke på kommunens hjemmeside endnu): Fælles efterårsfejning af gaden og midterstykket.
 • Mandag den 4. december: Lystænding. Starter hos Dorte (derefter kan andre byde ind mht. andre dage i december).

Valg

 • Valg af formand: Caroline (H6) genopstillede og blev valgt
 • Valg af kasserer: Pernille (H19) genopstillede og blev valgt
 • Valg af revisor: Niels (H5) – vi håber, han genopstiller (i så fald er han valgt)

Andet/evt.

 • Mogens opdaterer gadens kontaktliste og har udsendt den og affaldskalender for 2023 pr. mail til alle.
 • Tak til Caroline for at være formand, Pernille for at være kasserer og Niels for at være revisor.
 • Tak til Birgitte og Peter for at lægge hus til gademødet.

Kommentarer er lukket