Referat. Møde i gadeudvalget 31. januar 2023

Deltagere:

Flemming, Jesper, Christian, Malene og Signe.

Økonomi

Kassebeholdningen er steget med 9000 kr. i 2022, og der er således 61.000 kr. i kassen. 

Beslutningen fra gademøde den 25. august 2021 punkt 3 blev konfirmeret. Der står ”Gadeudvalget har fået mandat til at bruge op til ét års budget uden høring af resten af gaden (ca. 10.000 kr).” Budgettet (= den årlige tilbageførsel af en del af husejerforeningskontingentet til gadekassen) er i mellemtiden steget til 15.000 kr., og vi opfordrer alle til at udnytte den økonomiske mulighed, der hermed ligger til at gøre gaden bedre for os alle.

Velkomstbrev til nye beboere i gaden

Det er besluttet, at vi her i gaden skal have et velkomstbrev, som byder nye beboere velkommen i gaden og samtidig fortæller nye beboere om de mange gode ting, som sker her i gaden. Jesper udarbejder udkast til brev, som fremover vil blive sendt til nye beboere [Efterfølgende: brevet er udarbejdet og kan ses her – og det er sådan set relevant for alle i gaden, så læs det endelig :-)].

Grill til gaden

Gadeudvalget overvejer at anskaffe en stor gadegrill, som vi alle kunne få glæde af. Den er dog stor og tung og skal derfor have en fast plads på Det høje. Den kan jo evt. genere ift. røg mv. Det er derfor besluttet, at gadeudvalget sender en forespørgsel ud til beboerne på Det høje med henblik på at afsøge, om nogen gerne vil stille pladsen foran deres hus till rådighed for en grill. Jesper skriver brev med billede ud til beboerne på Det høje.

Fejedag og gademøde

Søndag den 16. april kl. 10 er der Store fejedag. Vi håber, at så mange som muligt kommer og hjælper til.

Vi skal bl.a. fikse legehuset, male borde/bænke, bygge sandkasse, plante blomster og meget andet. Efter fejedag holder vi gademøde kl. ca. 12.30. Nye medlemmer til gadeudvalget er meget velkomne! [Efterfølgende: ny sandkasse er indkøbt og klar til at blive samlet på store fejedag].

Gadens repræsentant i husejerforeningen

Der skal vælges ny repræsentant i husejerforeningen. På gademødet vil der blive forklaret nærmere om rollen, og der vil være valg til posten.

Vedtægter

På næste møde i gadeudvalget ser vi på en opdatering af gadens vedtægter, som stammer fra en svunden tid. Ændringerne skal i givet fald vedtages på et gademøde.

Evt.

Intet.

Kommentarer er lukket