Bestyrelsesmøde: Torsdag den 3. maj 2018

Mødet afholdtes hos Lasse Stæhr i Voldmestergade 27

Til stede: Ingolf Ibus (WG), Per Lauring (JJG), Lasse Stæhr (VMG), Jens Jacob Paludan (JJG), Peter Anderson (SKG), Gunvor Bjerre (WMG) (Referent)

Gæst: Randi Rix

Afbud: Gitte Cassias, Jesper Linell

Fraværende: Susanne Kuehn, Louise Nørgård, Caroline W. Andersen, Anne Christine Dahl-Hansen

1. Ordstyrer
Ingolf Ibus – Referent:, Gunvor Bjerre

2. Referat fra sidst møde
Referatet blev godkendt. Generalforsamlingsreferat foreligger ikke endnu

3. Nyt fra Formanden
A: Rep. Af vandrender i ABG: Intet nyt

B: Ingen nye byggesager

C: VMG har fået tilbud på udskiftning af koldtvandsrør, der er blevet MEGET dyrere end ventet. VMG vender tilbage til bestyrelsen af HØF omkring evt. co-financiering. Webersgade skal i gang med samme proces

D: VMG skal ”omskødes” så den kan blive en legal del af HØF. Alle best.medlemmer skal underskrive vedtægterne.
Vedtægterne kræver, at bestyrelsesreferater og GF-referater underskrives af formand og næstformand. De lægges fremover på hjemmesiden som PDF.

E: Hjertestarter. Gunvor undersøger, om der skal strøm til (for at holde varmen i udendørs ophæng).
Vi blev enige om en væghængt model. Mediana A 15 fra First 8.:

https://www.first-8.dk/shop/hjertestarter/mediana-a15-hearton-hjertestarter/
Måske kan den hænge hos Focus.
Forslag om et kursus for beboere.

4. Nyt fra kassereren
Intet nyt at berette om regnskabet.
Nye sikkerhedsregler fra EU kræver strengere databeskyttelse på gadernes konti. Gælder fra 25. maj 2018
Webersgade har skiftet konto, så Peter Anderson har ikke kunnet betale gadepenge.
Afventer nyt kontonummer.
Der er pt. 10 huse i rækkerne til salg

5. Nyt fra udvalgene
A: Håndbogen er snart på trapperne. Vi er ved at skrive forord m.m. og afventer møde med kommunen for et sidste tjek.

B: Fællesudvalgets forretningsorden ligger nu på hjemmesiden

D: Indre bys lokaludvalg:
-Der foreligger en kommunal handlingsplan for vejstøj (EU-krav) Kommunen er dog ikke forpligtet til at overholde den!!! (Ligger på Høringsportalen)
-Holdbarhed af støjdæmpende asfalt i ØS burde holde i 10 år – men gør det ikke.
Man opfordres til at sende en besked til ”Giv et praj”: www.givetpraj.kk.dk
angående huller i asfalten – eller andre observationer, der trænger til en kærlig kommunal hånd.
-Kommuneplanstrategi er til høring (=styringsredskab for kommunen). Ingolf går til heldagsseminar

E: Peter har været til møde i Byggeforeningernes Fællesudvalg. Diskussion om affaldscontainernes udseende. Kan man ”forskønne” dem evt. v.hj.a indhegning el. lign.

F: Hjemmeside:
-Randi har opdateret dels i WMG, dels i HØF’s.
-Der er 324 modtagere af lokale nyhedsbreve , 281 af det fælles.
-Alle opfordres til at sende lokale nyheder til Randi.

G: Trafikgruppe.
På GF blev det vedtaget at nedsætte en trafikgruppe, der skulle udforme henvendelse til kommunen om trafikken omkring rækkerne.
Foreløbige medlemmer: Ingolf, Jens Jacob eller Jesper, Gunvor + nogle lokale.
Gunvor tager initiativ.

H: Affald
Man kan nu dele bioaffaldsbeholder – men ikke afmelde Restaffaldsbeholder!
Der er EU-kræfter i gang om at lave obligatorisk bioaffaldsbeholdere (om ca 2 år)

I Loppemarked.
Info lægges på hjemmesiden – kun for amatørstadeholdere.
Mogens Arngott annoncerer.

6. Nyt fra gaderne
JJ: Sandkasse påkørt. Ny laves i cedertræ i stedet for trykimprægneret
WMG: Ny velfungerende madklub. Gadefejning.
SKG: Gadefejning. Ingen webmaster endnu
VMG: Bestiller nye træer.. Nyt legehus. Fredagsbar.

7. Generalforsamling 2019
Generalforsamlingen 2019 afholdes den 25. marts.

8.  Eventuelt
Næste møde afholdes hos Gunvor, WMG 13. 10. september kl. 19.30

Kommentarer er lukket