Gademøde: Søndag den 10. april 2016

Efter en hyggelig og arbejdsom gadefejning blev der afholdt gademøde for de fremmødte beboere. Hermed referat med status og vigtige datoer.

SOMMERFEST
Sommerfesten bliver LØRDAG D. 27. AUGUST

Høyensgade har aftalt med Skovgaardsgade, at vi igen låner deres telt, mens de låner vores grill til deres gadefest, som ligger i weekenden inden vores.

Festudvalget består, indtil videre, af Louise (nr.34), Susanne (nr. 10), Hanne (nr. 9) og Caroline (nr. 6). Udvalget er vidt åbent for flere, så kom frit frem

STATUS PÅ GADEFORNYELSE
Der er stadig ikke kommet byggetilladelse til vejbump og gadetræer fra Københavns Kommune. Ansøgningen har nu i sin endelige form ligget hos kommunen i 15 måneder, og der rykkes jævnligt. Senest har Caroline (nr. 6) holdt møde med sagsbehandleren i kommunen og fået lovning på at der snart sker noget, så både de og vi kan få sagen afsluttet. Der rykkes igen. Og igen.

Som en del af gadefornyelsen er Københavns Kommune også blevet bedt om at få styr på forholdene i gadernes ender, hvor det er uklart om man må parkere.

PARKERING
Der er tiltagende problemer med at der parkeres ulovligt på midterstykket. Det er et problem i alle række-gaderne, og det er både beboere, gæster og håndværkere der ikke respekterer fællesarealets færdselsregler. For en ordens skyld gentages det lige:

• DER MÅ IKKE PARKERES PÅ MIDTERSTYKKET.
• HVERKEN OM DAGEN ELLER OM NATTEN.
• HVERKEN FOR PRIVATE, BEBOERE ELLER HÅNDVÆRKERE.
• OG HVERKEN MED BIL ELLER TRAILER.
Parkering KBH er kontaktet og de vil sætte skærpet tilsyn i gang i kvarteret for at komme problemet til livs.

GADE(U)ORDEN
Gaden er ked af de mange cigaretskod, der efterlades ved vores borde, hovedsagelig af kvarterets teenagere. Som et venligt forsøg bliver der opstillet lukkede askebægere som en motivation til lidt selvjustits, da vi ikke tror på, at få de rygende unge til selv at tage deres skod med hjem i lommen. Det er Hanne (nr.9) der står for askebægere-forsøget.

SANDKASSELEG
Jens & Lone (nr. 14) tilbyder at være vært for sandkassen endnu et år. Stor TAK for det. Mathias (nr. 19) sørger for nyt sand.

HUSK – Sandkassen er til for at blive brugt, og husk at rydde op omkring den i de perioder, hvor dine børn bruger den. Dækkenet skal på når dagen er forbi, og der skal fejes og ryddes op, så kassen er rar at komme til, og værterne ikke skal kæmpe sig gennem sandklitter for at nå frem til deres havelåge. TAK!

GADEKALENDER
Årets gang i Høyensgade ser sådan ud:

• Sommerfest i august (festudvalg)
• Lystændingsfest i starten af december (Dorthe nr. 17)
• Julekalender (Mogens & Louise nr. 34)
• Fastelavn (Caroline nr. 6 & Pernille nr. 19)
• Forårsfejning + årligt gademøde i foråret (formanden indkalder)

Bedste Hilsner & godt forår
Caroline W. Andersen, nr. 6

Kommentarer er lukket