Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har, forsinket og udfordret af corona-restriktioner, haft travlt med diverse hegns- og byggesager, samt opsamling på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen og efterfølgende opslået på kartoffelraekkerne.dk blev alle opfordret til at komme med rettelser og ændringsforslag til lokalplansvejledningen inden 3. april 2020. Bestyrelsen modtog en række forslag til ændringer og tydeliggørelser fra et medlem, som så vidt muligt nu er indarbejdet i lokalplanvejledningen. Lokalplanvejledningen ligger i den redigerede form på hjemmesiden, og ønsker man at se hvilke konkrete ændringer der er foretaget, kan man gå ind på bilaget til bestyrelsesreferatet fra møde den 2. september 2020.

Hvis man vil videre mere om bestyrelsens arbejde med hegns- og byggesager, opfølgning på generalforsamlingsforslag, drøftelser om håndtering af bilparkering i forhaverne og flere fælles arrangementer på tværs af gaderne mm. så kan det anbefales at læse bestyrelsesreferaterne. De to sidste referater er fra 24. juni og 2. september 2020 og beskriver en del af de udfordringer der særligt ligger i hegnssagerne, hvor bestyrelsen har valgt at hyre en advokat til at hjælpe med at navigere i det juridiske.

Kommentarer er lukket