Tegneren fra Voldmestergade 36

Tegneren Christian Bayer, der boede i Voldmestergade 36, blev i sin samtid kendt for sine mange topografiske tegninger fra især København. Disse tegninger blev i stor stil udgivet på postkort, og man kan ofte falde over en af hans tegninger sendt som en hilsen.

Han var født i 6. juli 1841 i København og døde sammesteds 22. november 1933. Hvornår han flyttede ind i Voldmestergade 36, vides ikke, men fra hans hånd kendes et brev dateret 9. juni 1933, hvor adressen er trykt i brevhovedet.

Udateret selvportræt

Brevet er adresseret til kunsthistorikeren Karl Madsen, som også var direktør for Statens Museum for Kunst. Indholdet er en personlig hilsen, som ledsager Christian Bayers erindringsbog Gamle Minder, der var udgivet på Samlerens Forlag i 1926. I denne bog beskriver tegneren sit liv og levned, men han kommer dog ikke ind på tiden i Voldmestergade.

Brev til Karl Madsen

Christian Bayer er omtalt i Weillbachs Kunstnerleksikon, hvor han får følgende skudsmål: Christian Bayer har, skønt han må anses for amatør, haft betydning ikke mindst på grund af de talrige prospekter fra det gamle København og omegn, som han udførte gennem et langt liv. Tegningerne, mange i sepia, og akvarellerne er detaljerede, hyppigt i skitsebogsformat. Prospekterne, som ofte anvendte kendte personer som staffage, blev i mange tilfælde udført som fotogravure og brugt bl.a. på postkort og lykønskningskort. Christian Bayer udførte tillige portrætter af tidens kendte personer, forsynet med den portrætteredes underskrift.


Kommentarer er lukket