Indkaldelse til det årlige ordinære gademøde

Tid: Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 Sted: Bordings Friskole, Øster Søgade 88 (Lokalet vil blive anvist ved indgangen)

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Status omkring vandrørsfond og udskiftning af vandrør.
  På det ekstraordinære gademøde 24.11.2015 var der tilslutning fra et flertal af husene til oprettelsen af en vandrørskonto, hvortil hvert hus indbetaler kr. 2.000 årligt. Aftalen om oprettelse af vandrørskontoen er sket i samarbejde med HØF, og fremgår af det vedhæftede bilag 1. Referatet fra det ekstraordinære gademøde vil fremgå af Kartoffelrækkernes hjemmeside under Webersgade.
 5. Regnskab – Fremlæggelse og godkendelse
 6. Valg af gaderepræsentant til HØFs bestyrelse – Jørgen Hansen, nr. 44 genopstiller
 7. Valg til gadeudvalget
  1. a) Valg af næstformand – Maj Jeppesen, nr. 24 genopstiller ikke
  2. b) Valg af kasserer – Moritz Schramm, nr. 30 er på valg, men vil godt genopstille
  3. c) Valg af suppleant – Knut Humlevik, nr. 18 er på valg
  4. d) Valg af revisor – Ingolf Ibus, nr. 36 er på valg
 8. Evt.

Som det fremgår er der plads i gadeudvalget, hvor man kan være med til at præge trivsel, aktiviteter og udvikling i gaden.

Mvh Bestyrelsen for
Gadeforeningen for Kartoffelrækkehusene i Webersgade

Kommentarer er lukket