PRAKTISKE OPLYSNINGER

Rotter

Med de mange ombygninger i kvarteret sker det tit, at der går brud på kloakledninger, så rotterne får fri udgang.

Har du set en rotte, indendørs eller udendørs, skal du straks melde det til Københavns kommunes skadedyrsbekæmpelse. De kommer gratis ud og forsøger at fjerne rotterne.

Indendørs
Ring 33665817 (udenfor normal arbejdstid: 33662582)

Udendørs
Anmeld det online på www.kk.dk/rotter

Rør ikke ved eventuelle efterladenskaber i form af ekskrementer, urin eller reder. Dels kan det medføre smitte med alvorlige sygdomme, dels hjælper det skadedyrsbekæmperne at lokalisere rotterne.

Hvordan opdager man, at der er rotter?
Indendørs kan man dels finde ekskrementer, gnavede genstande, urinpletter eller brune pletter på vægge og genstande, som er en slags territorieafmærkning. Ofte kan man også lugte dem.

Udendørs kan man se såkaldte rottehuller, runde huller, hvor rotterne har gravet sig op af jorden. De findes ofte ved husets sokkel.

Vi har mange ombygninger i Kartoffelrækkerne, hvilket tit medfører omlægning af rør eller kloakledninger, der ikke bliver tilstrækkeligt sikrede. Herigennem kan rotterne få fri adgang fra kloakkerne, hvor de ellers opholder sig.

Rotter kan komme ind ad sprækker, under døre, gennem åbne vinduer. De kræver kun en åbning, der svarer til størrelsen af deres kranie, dvs. ca 2 cm.

Fortæl naboer og andre i kvarteret, hvis du har observeret rotter, så de kan tage deres forholdsregler.
Hvordan bekæmpes rotter?

Kommunens skadedyrsbekæmpere sætter fælder op og lægger gift ud, som dog er beskyttet, så de ikke kan skade børn eller hunde, katte, fugle eller andre dyr.

Skulle hunde/katte alligevel af en eller anden grund få gift i sig, kan dyrlægen give en modgift.

Det er forbudt selv at lægge gift ud, og du kan få en bøde, hvis du gør det eller undlader at melde, at du har observeret rotter.

Smittefare
Det er vigtigt af gøre grundigt rent, hvis man har haft rotter indendørs. Rotter (og mus) kan smitte med en lang række sygdomme, hvoraf nogle endda kan være dødelige.

Man kan bruge Rodalon eller klorin, som kan købes i mange supermarkeder eller dagligvarebutikker.

Brug altid gummihandsker og vask også lodrette flader. Rotter kan klatre op ad vægge.

Smid rengøringsklude og andet, der har været i berøring med rotterne, bort bagefter.

Har du haft oversvømmelser i kælderen fra kloakken, så brug gummistøvler og pas på ikke at komme i berøring med vandet, da det kan medføre bakterier og smitte.

Hvordan undgår man at få rotter?
Den bedste måde er som sagt at sørge for, at alle stikledninger (kloakrør) er hele og forsvarligt sikrede. Rotteplagen er stigende i København, så selv om du har sørget for at sikre dine egne stikledninger, så kan der være mange andre steder, hvor de kan komme op fra kloakkerne.

Det kan være svært selv at afgøre, om man har brud på stikledningerne, så det er en god idé at få en kloakmester ud med et kamera.

Tjek også ventilationsriste, sprækker og revner i huset.

Undgå at fodre fugle fra foderbrætter eller smide brød i gården eller forhaven.

Rotterne er fremragende klatrere, så har du bevoksning på murene eller planter, der står op ad væggen, kan de nemt komme op ad den vej.

Hold døre lukket – især, hvis der er set rotter i kvarteret.

Information
Du kan læse mere om rottesikring på:
Bolius’ hjemmeside: www.bolius.dk
Naturstyrelsen: www.naturstyrelsen.dk (Pjece om Rotters smitterisiko)