PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kloak og afløb

Kloakkerne i de 11 gader mellem Øster Søgade og Øster Farimagsgade er offentlige. Drift og vedligeholdelse varetages af Hofor, www.hofor.dk.

Oplysninger om den enkelte ejendoms kloaksystem fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen, www.kk.dk

Kloakstikledninger under naboens have
Hofor har ansvaret for hovedkloakledningen ude i midten af gaderne og har normalt ansvaret for at vedligeholde kloakstikledningerne fra hovedkloakken ind til første brønd eller afgrening inde på privat grund (forhaverne).

Rensning og spuling af hele stikledningen både den private del og den offentlige del påhviler den private ejer.

Flere kloakstikledninger kan gå ind under naboens have, hvilket kan medføre opgravning af haver, som ikke ”har et kloakproblem”.

Sker der brud på en sådan ledning under en nabohave, og opstår der uenighed om reetablering af belægninger og beplantning, er det udelukkende en sag mellem Hofor og den husejer, hvis have bliver gravet op.

Forhaverne ejes af Husejerforeningen, men er stillet til rådighed for husejerne. Hvis en husejer ønsker at gøre meget ud af forhaven, er det fint, men skulle det medføre særlige retableringsomkostninger efter en opgravning ifm et kloakproblem, skal de dækkes af den pågældende husejer.

Nedenstående ses forskellige eksempler, som skulle dække typerne i Kartoffelrækkerne.

Hus nr. 39 har et afløb, der passerer under haven til nr. 37 (grøn farve = kommunens ansvar)

Hus nr. 39 har fælles, privat regnvandsafløb med naboen i nr. 37 (lilla markering).

Både hus nr. 39 og hus nr. 41 har omfattende private afløb (lilla markering) under forhaverne.

Vær opmærksom på, at der i mange tilfælde løber kloakledninger fra naboernes huse under ens forhave.

Figuren illustrerer de ofte komplicerede forhold under forhaverne

Fælles regnvandsledninger
Næsten alle huse har fælles regnvandsafløb med den ene eller begge naboer. Sådanne regnvandsafløb vedligeholdes i fællesskab, såfremt der ikke er tinglyst andet på ejendommene.

Ved mistanke om fejl på kloaksystemet er det vigtigt at kunne give så præcise oplysninger som muligt. Det gør arbejdet med at finde og udbedre fejlen lettere.

Det anbefales at sikre sig en udvidet rørforsikring, da kloakken fra brønden i forhaven og ind i huset er dit eget ansvar.