PRAKTISKE OPLYSNINGER

Kloak og afløb

Kloaksystemet i Kartoffelrækkerne består af hovedledninger under gaderne og stikledninger ind til de enkelte huse.

Hovedledningerne er offentlige.

Stikledningerne består af både en offentlig og en privat del.

Den offentlige del af stikledningen løber mellem hovedkloakken og den første afgrening på stikledningen.

HOFOR’S FORPLIGELSER:
Hovedledningerne
HOFOR udfører de opgaver og afholder de udgifter, der er forbundet med drift og vedligeholdelse af hovedledningerne. Private personer må ikke iværksætte arbejder på hovedledningen uden accept fra HOFOR.

Stikledningerne
HOFOR vedligeholder den offentlige del af stikledningerne så de er funktionsduelige. Det betyder, at HOFOR udfører og betaler reparation eller renovering af eksisterende stikledninger.

HUSEJERS FORPLIGELSER:
Hovedledningerne
Grundejeren har ingen drifts- og vedligeholdelsesforpligtigelse på hovedledningerne.

Stikledningerne
Rensning og spuling af hele stikledningen både den private del og den offentlige del påhviler den private ejer.

Ved mistanke om fejl på kloaksystemet er det vigtigt at kunne give så præcise oplysninger som muligt. Det gør arbejdet med at finde og udbedre fejlen lettere.

Kontakt til HOFOR, spildevand
Drifts- og Kundeteamet kontaktes på tlf. 3395 3395
Mandag-torsdag kl. 07.00 – 15.00 samt fredag kl. 07.00 – 14.30.

HOFORs vagtstation kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 3888 2424

Se mere på: www.hofor.dk/spildevand