PRAKTISKE OPLYSNINGER

Vandforsyning

HOFOR leverer vores vand i Kartoffelrækkerne. Ved brud eller andre spørgsmål kontaktes HOFOR på deres kundeservice på telefon: 3395 3395

Åbningstider:
Mandag – torsdag kl. 08.30-15.30 samt fredag kl. 08.30-14.30.
Ved akutte fejlmeldinger kontaktes deres vagtstation på telefon: 3888 2424

Fra stophanerne for enden af husrækkerne og frem til vandmåleren i det enkelte hus er det Husejerforeningen, der står for vedligeholdelsen.

Anbefalinger
Nye toiletter bør være vandbesparende med 4 liters skyl eller 3/6 liters skyl. Vandbesparende toiletter er ikke dyrere end almindelige toiletter. Ved håndvaske i køkkenet og på badeværelset bør der anvendes armaturer med perlatorer. (En perlator blander luftbobler i vandstrålen, så gennemstrømningen mindskes).

Ved brusere bør anvendes vandbesparende termostatblandingsbatterier.
Nye vaske- og opvaskemaskiner bør være vandbesparende modeller.

Stop vandspild – spar på vandet
Vi har tidligere været vant til, at der er vand nok, og at vand ikke koster noget. Men det er ikke tilfældet mere. Alle skal betale grønne afgifter for at få det brugte vand ledt bort og renset på renseanlæggene.
En dryppende vandhane bruger over 130 liter vand på en uge, og en utæt toiletcisterne kan nemt give et vandspild på mere end 2-300 kubikmeter vand pr. år.
Man kan spare flere tusinde kroner årligt ved at undgå dryppende vandhaner og cisterner.

Vandspareråd
Det er nemt for den enkelte beboer at spare på vandet. Her er 13 gode vandspareråd:

1. Sørg for at utætte installationer (toiletter, vandhaner og rør) omgående bliver repareret
2. Installer perlatorer på vandhanerne. Det er nemt, billigt og effektivt
3. Undlad at benytte rindende vand til opvask, rengøring af grøntsager og til rengøringsformål
4. Tag brusebad i stedet for karbad. Skift til en vandsparende brusertype
5. Luk for vandet under tandbørstning og under indsæbning i forbindelse med brusebad
6. Fyld altid vaske- og opvaskemaskine helt op inden start
7. Udskift et for gammelt toilet med et nyt dobbeltskyllende. Det sparer sig selv hjem på et par år
8. Brug mindre vand i gryden, når du koger kartofler eller æg
9. Brug ikke rindende vand til optøning af frosne varer eller afkøling af øl og vand
10. Brug vandkande i stedet for slange til havevanding
11. Regnvand kan bruges til potteplanter og havevanding
12. Sæt en kande vand i køleskabet så drikkevandet bliver koldt – i stedet for at lade vandet løbe.