PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ordliste

Bislag Lille udbygning foran hoveddøren

Blankt murværk Væg af ubehandlede mursten

Brandkam Lav mur på taget, der skal forhindre spredning af brand

Brandgavl/Brandvæg Brandsikker mur mellem to huse

Byggetilladelse Der skal søges tilladelse ved arbejder, hvor boligens areal udvides. Byggetilladelse er p.t. ikke pålagt gebyr

Bånd Dekoration i form af række af (her: rødfarvede) mursten

Dannebrogsvindue Vindue, hvor fordelingen af glasfelter svarer til Dannebrog

Fagdeling Det mønster husets facade er inddelt i med døre og vinduer

Flunker Sidevæggene på en kvist

Forbandt Det mønster, fuger og murstenene danner i en væg. Forbandtet har betydning for murværkets styrke og giver liv til en facade

Fransk altan Døråbning med gelænder, der ikke rager uden for muren

Frontispice Også: frontspids. Facademuren ender i en spids

Fyldningsdør Dør der er inddelt i mindre felter

Gesims Murstensbånd, der danner overgang mellem mur og tag

Hegnspligt Beskrivelse af, hvem der har pligt til at vedligeholde og betale et hegn

Katoffelrækkernes Fællesudvalg Koordinationsudvalg med repræsentanter for de tre husejerforeninger

Lyskasse Udgravning foran kældervindue for at give mere lys i kælderen

Magistraten den tidligere betegnelse for den nuværende Teknik- og miljøforvaltning

Muråbning Døre eller vinduer i mur

Planmæssig tilladelse Der skal søges Planmæssig tilladelse til ændringer, der er omfattet af bestemmelserne i den bevarende lokalplan for Kartoffelrækkerne. Den planmæssige tilladelse er ikke pålagt gebyr

Post (i forb. med vinduer) Kraftig stolpe nederst eller i midten af vindue

Radon Radioaktiv gasart, som findes naturligt i jorden

Servitutter Forskellige tinglyste rettigheder ved en ejendom

Sålbænk Skråtstillet udvendig ”hylde” under et vindue

Tagbrønd Brønd, der opsamler regnvand fra tagets nedløbsrør

Terassedæk Udendørs trægulvbelægning

Tinglysning Domstolsfastsættelse om visse forhold vedrørende ejendommen

Trappeløb Trappestykke mellem to etager

Vandnæse Murfremspring, der leder vandet væk, f.eks. fra vindue

Vindfang Udbygning omkring hoveddør. Vindfanget er som ordet antyder, et rum der fanger vinden, dvs. er med til at hindre træk og kulde i huset. Se også: Bislag

Værn Afskærmning, i dette tilfælde foran en dør til fransk altan

Åbningsgrad forholdet mellem plankerne og mellemrummene i plankeværk