PRAKTISKE OPLYSNINGER

Renovation og sortering af affald

Meget af det affald, vi smider ud, kan bruges igen. Derfor gælder det om at sortere og aflevere det rigtigt. Sortér dit skrald, det er guld værd.

Information om renovation, herunder storskrald, haveaffald og miljøfarligt samt afhentningsdatoer, kan findes på kommunens hjemmeside. www.kk.dk/affald

Der er opstillet containere i hver gade, således at man kan sortere papir, pap, plast (og i nogle gader metal) med henblik på genanvendelse. Glas afleveres i den nærmeste glascontainer.

Affaldsbeholdere
Hvert hus skal have en affaldscontainer til dagsrenovation/restaffald.
Det er frivilligt, om man også vil have én til bioaffald
Restaffald og bioaffald tømmes 1 x ugentligt.

Bioaffald
Alle madrester, afskårne blomster, køkkenrullepapir, kød, knogler, fisk m.m. lægges i bioaffaldcontaineren i specielle grønne nedbrydelige plastposer, som gratis udleveres af kommunen.
Bind en plastpose på håndtaget til din bioaffaldscontainer – og du får udleveret nye ruller med plastposer. Almindelige plastposer må ikke benyttes. Nye bio-plastposer kan også afhentes på genbrugspladserne.

Pap
Emballage fra fx legetøj eller et fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent. Derfor skal pizzapakker i beholderen til dagsrenovation. Plastikfilm, flamingo og anden indmad fra papkasser skal også i beholderen til dagsrenovation.

Hvor skal du aflevere det?
Meget stort pap kan du aflevere ved siden af storskraldet eller du kan komme af med det på en af de 11 genbrugsstationer. Find nærmeste på kk.dk/genbrugsstationer

Papir
Aviser, ugeblade, reklamer, kuverter, telefonbøger, kontorartikler, gavepapir, bøger, tryksager og skrivepapir lægges i papiraffaldscontaineren

Glas
Glas er alle typer tomme glas og flasker uden pant, fx vin- og spiritusflasker, glas fra fødevarer, glasskår, drikkeglas og glasvaser.

Hvor skal du aflevere det?
I en af kommunens glascontainere, der står opstillet ude i gaderne eller på genbrugsstationerne. De 3 nærmeste glascontainere finder du på Dag Hammerskjolds Allé 33, Upsalagade 26 og Stockholmsgade 1. OBS! Låget må gerne blive siddende på, da det også kan genanvendes.

Dagrenovation
Det affald, der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige og det farlige affald fra, fx mælkekartoner, pizzabakker, bleer, hygiejneaffald, flamingo, snasket pap, papir og karton.

Hvor skal du aflevere det?
Det restaffald der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige affald fra, skal afleveres i din beholder til dagsrenovation.

Haveaffald
Haveaffald afhentes 1 x månedligt i sommerhalvåret (april – september). Affaldet stilles i papirsække uden for dit hus dagen før afhentning.

Storskrald
Fx møbler, madrasser, gulvtæpper eller plastrør uden pvc, affald fra renovering og nedrivning, der er gjort uden hjælp fra en håndværkervirksomhed. Dog ikke mursten, tagsten, beton, sanitetsudstyr, tagplader, gips eller jord, sten og grus.

Hvor skal du aflevere det?
Beboerne i Kartoffelrækkerne får afhentet storskrald fire gange årligt.
Affaldet stilles udenfor dit hus dagen før der er afhentning.

OBS! Genanvendeligt træ skal stilles for sig, da det hentes af en anden bil. Stort elektronik som fx køleskabe og standerlamper skal afleveres separat på genbrugsstationen eller der kan bestilles afhentning af stort elektronik fra nogle ejendomme via Nem affaldsservice.

Plast
Fx flasker, (rengjorte) beholdere og dunke fra flydende rengørings- og vaskemidler, rent plastmateriale og bakker fra fx frugt og grønt, tomme cd-hylstre, madkasser og plastbeholdere til opbevaring af mad, legetøj etc.
Container tømmes 2 x ugentligt

Metal
Fx. gryder, pander, redskaber, dåser, søm, legetøj og værktøj uden batteri eller ledning, cykler, radiatorer, arkivskabe, etc.

Hvor skal du aflevere det?
Småt metal kan afleveres i de 2 beholdere, der står opstillet for enden af Hallinsgade og Abildgaardsgade ved Øster Farimagsgade. Stort metal kan afleveres sammen med storskraldet.

Farligt affald
Fx terpentin, maling og kemikalier, elsparepærer, neglelak, spraydåser, batterier og småt elektronik. Nogle typer farligt affald er så skadeligt for miljø og mennesker, at selv emballagen skal afleveres som farligt affald.

Rød boks til farligt affald:
Man kan individuelt tilmelde sig ordningen for farligt affald ved at bestille en 40 liter rød plastboks til formålet. Gør sådan:
www.kk.dk/affald → Gå til Nem Affaldsservice → Indtast din adresse → vælg Bestilling. Under Ansøg om ny affaldsordning → Vælg Farligt affald → Vælg en dato → Skriv i feltet BESKED: Jeg ønsker rød kasse til farligt affald (Kartoffelrækkerne) samt evt. kontaktoplysninger → Godkend leveringsbetingelserne, og afslut ved at trykke Godkend.

Miljøboksen bliver afhentet hos de individuelt tilmeldte på faste datoer.

Man kan stadigvæk vælge at aflevere farligt affald til Miljøbilen eller på genbrugsstationen. Miljøbilen kommer til Kartoffelrækkerne den tredje mandag i måneden. Den holder ved hjørnet Høyensgade/Øster Søgade fra 18:00 til 18:45.

OBS! Medicinrester, gamle kviksølvtermometre og kanyler skal du aflevere på apoteket.

Nem affaldsservice
Tilmeld dig Københavns Kommunes sms-service. Du får besked 1 dag før, affaldet bliver hentet hos dig. Tilmeld (eller afmeld) dit mobilnummer via Nem Affaldsservice på kk.dk/affald.

Nærmeste genbrugspladser
Gartnergade 8-14, 2200 N (Mindre)
Borgervænget, Sibeliusgade 80 ved Hans Knudsens plads / Svanemøllen (Stor)