PRAKTISKE OPLYSNINGER

Skybrud

I forbindelse med de senere års skybrud har en del af husene haft vand i kældrene. På sigt ventes HOFOR at etablere et alternativ til at lede regnvandet gennem det ordinære kloaksystem, men det forventes først at ske efter 2030.

Et af de største problemer ved skybruddene er, at der i en del tilfældes opstuves så meget vand i kloakkerne, at der kommer tilbageløb af forurenet kloakvand, der så via afløb og toiletter i havner i kældrene.

I mange tilfælde vil der kunne etableres en tilbageløbssikring, der forhindrer, at det forurenede vand udefra kan løbe ind i kælderen. En sådan tilbageløbssikring hindrer dog ikke, at regnvand fra husenes gårdsider opstuves i kælderen sammen med vand fra husets egne toiletter og øvrige afløbsinstallationer.