PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hegn

“Forhaverne skal hegnes særskilt med et for kvarteret passende hegn efter magistratens nærmere godkendelse …”. Sådan står der i Lokalplan 115, som er gældende for Kartoffelrækkerne.

Ligesom for husenes ydre fremtræden, er der rammer for hegning i forhaver.

Dette – såvel som beskrivelse af, hvis hegn der er hvis – uddybes i:

HØF’s vejledning til Lokalplan 115 §4 stk.2

Københavns Kommune har 15.02.14 med revision 20.10.2021 udgivet retningslinjer for hegn. Retningslinjer for hegn i Kartoffelrækkerne kan ses her.

Til information foreligger der desuden følgende materiale fra dialog med Københavns Kommune vedr. hegning af forhaver:

Notat af 28. oktober 2020 om hegn ved hjørnehuse i Kartoffelrækkerne mod Øster Farimagsgade*

Resumé af orienteringsmøde om hegn af forhaver i Kartoffelrækkerne med Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, Kartoffelrækkernes husejerforeninger og Kartoffelrækkernes Fællesudvalg 28.10.2020.

*Dette notat er det responsum som Teknik- og Miljøforvaltningen stillede ejere af hjørnehuse til Øster Farimagsgade, husejerforeningerne og Kartoffelrækkernes Fællesudvalg i udsigt ved møder i efteråret 2020.

Bemærk at notatet omhandler ikke bare hjørnehuse mod Øster Farimagsgade, men hegnsregler i Kartoffelrækkerne i det hele taget.