PRAKTISKE OPLYSNINGER

“Forhaverne skal hegnes særskilt med et for kvarteret passende hegn efter magistratens nærmere godkendelse …”. Sådan står der i Lokalplan 115, som er gældende for Kartoffelrækkerne.

Ligesom for husenes ydre fremtræden, er der rammer for hegning i forhaver.

Dette – såvel som beskrivelse af, hvis hegn der er hvis – uddybes i:

Dette notat er det responsum som Teknik- og Miljøforvaltningen stillede ejere af hjørnehuse til Øster Farimagsgade, husejerforeningerne og Kartoffelrækkernes Fællesudvalg i udsigt ved møder i efteråret 2020.

Bemærk at notatet omhandler ikke bare hjørnehuse mod Øster Farimagsgade, men hegnsregler i Kartoffelrækkerne i det hele taget.