PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hegn

Forhaverne skal hegnes særskilt med et for kvarteret passende hegn efter magistratens nærmere godkendelse …”. Sådan står der i Lokalplan 115, som er gældende for Kartoffelrækkerne.

Ligesom for husenes ydre fremtræden, er der rammer for hegning i forhaver.

Dette – såvel som beskrivelse af, hvis hegn der er hvis – uddybes i HØF’s vejledning til Lokalplan 115 §4 stk. 2