PRAKTISKE OPLYSNINGER

Elforsyning

El distribueres og driftes af Radius. Ved manglende strøm er det derfor Radius, der skal kontaktes.

Mangler du strøm?
Tjek altid, om dine naboer også mangler strøm. Hvis det er tilfældet, skal du ringe til Radius på 7020 4800.

Hvis det kun er hos dig, strømmen er gået, skal du tjekke din eltavle. Så kan du sikkert hurtigt selv finde og udbedre fejlen:

1. Kontrollér, at afbryderen er slået fra, og sluk alle gruppeafbrydere
2. Slå afbryderen til igen, og tænd gruppeafbryderne én ad gangen
3. Fejlen er i den gruppe, der får afbryderen til at slå fra. Sluk alle apparater i den gruppe
4. Tænd afbryderen og gruppeafbryderen, hvor fejlen opstod. Og tænd så apparaterne i gruppen et efter et, indtil at afbryderen slår fra
5. Det apparat, der får afbryderen til at slå fra, er defekt. Sluk det
6. Slå hovedafbryderen og alle gruppeafbryderne til igen. Nu skulle de gerne virke.

Hvis du fortsat oplever problemer med strømmen, så kontakt Radius på 7020 4800.

Du bør ikke åbne køleskabet eller fryseren, mens du mangler strøm. Så længe de bliver holdt lukket, kan de holde på kulden i nogle timer.

Elforsyningen i Kartoffelrækkerne
Hovedparten af Kartoffelrækkehusene får strøm fra en række stikledninger, der er placeret for enden af rækkerne i henholdsvis Øster Søgade og Øster Farimagsgade. Herfra går et internt forsyningsnet over lofterne.

Husejerne har pligt til at vedligeholde det interne forsyningsnet.

Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade har dog overtaget pligten til at vedligeholde dette net i foreningens område.

En del af husene er i tidens løb blevet fraskåret det interne forsyningsnet og forsynes i dag gennem egen stikledning.

Ved fejl på det interne forsyningsanlæg, eller i husets egen installation, henvises der til en autoriseret elinstallatør.

Radius
Teknikerbyen 25
2830 Virum
E-mail: kundesupport@radiuselnet.dk

Se mere på www.radiuselnet.dk