PRAKTISKE OPLYSNINGER

Gadebrønde

Gadernes regnvandsbrønde er enten kommunens eller den pågældende husejerforenings område: kommunens i gadeenderne, husejerforeningens på midterstykket.

Er der problemer med kommunens regnvandsbrønde (kan de ikke tage regnvandet, er risten defekt eller andet), meldes det til kommunen via app’en Giv-et-praj eller via www.givetpraj.kk.dk.

Er der tilsvarende problemer med regnvandsbrøndene på midterstykket, meldes det til den relevante husejerforenings bestyrelsesformand.